Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
29 paź 2010 Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK – etap szkolny 2010

22 października 2010 r. odbył się etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, w którym wzięli udział uczniowie z klasy I b, I e, II a, II d, II g, III i – w sumie 47 osób.
Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez:
- kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych;
- pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony
zdrowia i dbałości o zdrowie;
- inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku
lokalnym.
Olimpiada, mimo charakteru konkursowego, nie jest nastawiona na rywalizację, a na wymianę doświadczeń oraz rozwijanie i doskonalenie swoich umiejętności.

Etap szkolny polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań wyboru oraz pytań o charakterze „ prawda – fałsz”.
Najwyższą liczbę punktów uzyskała Agata Bobel z klasy II a, uczennica p. Małgorzaty Łupińskiej, która będzie reprezentowała naszą szkołę w etapie rejonowym.