Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
07 sty 2006 Życiorys i twórczość

Krzysztof Kamil Baczyński (pseudonim Jan Bugaj), ur. 22 I 1921 w Warszawie, zm. 4 VIII 1944 tamże, poeta, syn znanego krytyka literackiego Stanisława Baczyńskiego (1890-1939). tortor.

Twórczość poetycką rozpoczął wcześnie, już jako uczeń gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, gdzie w 1939 zdał maturę. Studiował od 1943 polonistykę na tajnych kompletach. Wstąpił do Harcerskich Grup Szturmowych, które stały się zalążkiem batalionu AK „Zośka; ukończył konspiracyjną Szkołę Podchorążych Rezerwy (krypt. Agrykola). Uczestnik powstania warszawskiego, zginął w walce przy Placu Teatralnym w Pałacu Blanka, w pobliżu obecnego pomnika Bohaterów Warszawy. W parę tygodni później zginęła w powstaniu żona poety, Barbara, którą poślubił w 1942. Wspólny grób obojga znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powiązkach w kwaterze batalionu powstańczego AK „Parasol”.

Więcej informacji znajdziesz na www.baczynski.art.pl