Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
27 wrz 2010 „Odkrywamy tajemnice lasów” – warsztaty przyrodniczo-leśne 2010

Warsztaty przyrodniczo-leśne „Odkrywamy tajemnice lasów” odbyły się 22 września 2010r. w Nadleśnictwie Krynki. W warsztatach uczestniczyły: Ania Dąbrowska z kl. IIe, Patrycja Szymkuć z kl. IIIe, opiekunem była p. Anna Siemienkowicz.
Organizatorem warsztatów byli: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Nadleśnictwo Krynki.
Warsztaty obejmowały:
- zasady orientowania się w terenie: posługiwanie się kompasem, pojęciami podziału geograficznego i administracyjnego, opisywanie kierunków trasy;
- podział powierzchniowy stosowany przez leśników: oddziały, linie, słupki oddziałowe;
- rozpoznawanie gatunków za pomocą klucza;
- zasady tworzenia zdjęć fitosocjologicznych;
- określenie siedlisk leśnych i profili glebowych;
- badanie populacji: struktura przestrzenna, ilościowa, wiekowa, socjologia populacji;
- prezentacje indywidualne i grupowe