Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
24 lis 2006 Współpraca w ramach programu Socrates-Comenius

Współpraca w ramach programu Socrates-Comenius

III L.O. w ramach programu Socrates-Comenius nawiązało współpracę ze szkołami z Portugalii, Danii, Norwegii i Austrii. W przyszłym roku szkolnym przystąpimy do jednoczesnej realizacji dwóch projektów: językowego i rozwoju szkoły. Projekt Językowy będziemy realizować we współpracy z Escola Secundaria Braamcamp Freire – Pontinha w Portugalii przez 12 miesięcy (od września 2002 r. do sierpnia 2003 r.). Celem tego projektu będą m.in.: wspólne studia nad możliwościami i wyzwaniami otwierającymi się przed młodymi ludźmi w Unii Europejskiej oraz poszerzenie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim. Przewidziana jest także dwutygodniowa wymiana uczniów. Projekt Rozwoju Szkoły zaś będziemy realizować wspólnie z trzema szkołami: z Danii, Norwegii i Austrii w ciągu 36 miesięcy. Głównym przedmiotem zainteresowania naszych szkół będzie praca nad rozwojem nowych metod nauczania przy użyciu technologii komputerowych (TeLeCom – Teaching Learning Communication) oraz zastosowanie ich w praktyce w drodze wymiany doświadczeń. Kontakty z nauczycielami ze szkół partnerskich pozwolą polskim nauczycielom rozwijać możliwości zawodowe i aktualizować językową, naukową i pedagogiczną wiedzę oraz poznawać inne europejskie systemy edukacyjne.