Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
03 wrz 2010 Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku 2010

2 września 2010 r., w ramach uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego 2010/2011, w Auli Magna Pałacu Branickich wręczono akty przyznające stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2009/2010 oraz akty przyznające stypendia artystyczne oraz stypendia za innowacyjną myśl techniczną. Wśród stypendystów znaleźli się również uczniowie naszej szkoły. Michał Barej, ucz. kl. III c, Michał Drągowski, ucz. kl. III b, Anna Gołębiowska, ucz. kl. III C oraz Mateusz Jocz – absolwent III LO – otrzymali stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce. Katarzyna Penar, ucz. kl. III f została stypendystką Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej.

Michał Drągowski, kl. III b, Mateusz Jocz – absolwent III LO, Anna Gołębiowska, kl. III c, Michał Barej, kl. III c – stypendyści Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2010/2011 wraz z panem Wojciechem Janowiczem Dyrektorem Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu

Uroczystość uświetnił Chór Miasta Białegostoku pod dyrekcją Anny Stankiewicz.

Michał Drągowski, kl. III b, Anna Gołębiowska, kl. III c, Michał Barej, kl. III c i Mateusz Jocz – absolwent III LO

Władze oświatowe Białegostoku

Katarzyna Penar, ucz. kl. III f otrzymuje akt stypendialny Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej na rok szkolny 2010/2011

Stypendyści Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej na rok 2010/2011. Katarzyna Penar, kl. III f (druga od lewej)