Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
01 wrz 2010 Innowacje

Katarzyna Putkowska – elementarna matematyka finansowa i statystyka opisowa
Marek Świrydowicz – rysunek
Krystyna Ratasiewicz – zajęcia artystyczne