Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
24 maj 2010 Zakończenie roku szkolnego klas III – 30.04.2010

30 kwietnia 2010 r. na dużej sali gimnastycznej odbyło się zakończenie roku szkolnego uczniów klas III. W trakcie uroczystości nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły uczniom klas drugich.
Na początku głos zabrała pani Dyrektor Małgorzata Górniak. Następnie zostały wręczone listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy uzyskali najwyższe średnie na świadectwie ukończenia szkoły.

Najwyższą średnią w szkole uzyskała Agnieszka Paszkowska uczennica klasy III e – 5.41.

Drugą w kolejności średnią – 5.39 uzyskały dwie uczennice z klasy III a. Są to:
Magdalena Bieluk oraz Urszula Kruszewska.

Trzecią lokatę uzyskała Paulina Dobrońska uczennica klasy III i, uzyskując średnią 5.29.

W dalszej kolejności zostały wręczone listy gratulacyjne rodzicom uczniów którzy uzyskali średnią 5 i wyżej.

Z klasy III a listy gratulacyjne otrzymali:
– państwo Ewa i Andrzej Bulak z córką Agatą – śr. 5.24
– państwo Urszula i Andrzej Seliga z córką Joanną – śr. 5.22
– państwo Dorota i Mirosław Jóźwik z córką Magdaleną – śr. 5.17
– państwo Małgorzata i Sławomir Ausztol z córką Kamilą – śr. 5.00
– państwo Maria i Sławomir Jurczuk z córką Julią – śr. 5.00
– państwo Mariola i Sławomir Kołakowscy z córką Justyną – śr. 5.00

Z klasy III b listy gratulacyjne otrzymali:
– państwo Mirosława i Bogusław Suter z córką Katarzyną – śr. 5.20
– państwo Danuta i Zdzisław Szulc z córką Urszulą – śr.-5.13

Z klasy III c listy gratulacyjne otrzymali:
– państwo Ewa i Andrzej Ogonowscy z córką Zuzanną – śr. 5.19
– państwo Liliana i Grzegorz Zaniewscy z córką Karoliną – śr. 5.13
– państwo Dorota i Jerzy Szymaniuk z synem Wojciechem – śr. 5.06
– państwo Irena i Andrzej Olejnik z córką Aleksandrą – śr. 5.00
– państwo Iwona i Adam Urban z synem Szymonem Adamem – śr. 5.00

Z klasy III d listy gratulacyjne otrzymali:
– państwo Anna i Jan Gierasimiuk z córką Julitą – śr. 5.07
– państwo Irena i Mirosław Pyłkowscy z córką Ewą – śr. 5.00

Z klasy III e listy gratulacyjne otrzymali:
– państwo Iwona i Adam Frankowscy z córką Pauliną – śr. 5.00
– państwo Alicja i Wojciech Olszewscy z córką Adrianną – śr. 5.00

Z klasy III f listy gratulacyjne otrzymali:
– państwo Barbara i Roman Daraszkiewicz z synem Piotrem – śr. 5.25
– państwo Wiesława i Jan Kozłowscy z synem Tomaszem – śr. 5.19
– państwo Ewa i Witold Guzik z córką Aleksandrą – śr. 5.07

Z klasy III h listy gratulacyjne otrzymali:
– państwo Leonarda i Zbigniew Kiertowicz z córką Sylwią – śr. 5.17
– państwo Zofia i Andrzej Karwowscy z synem Hubertem – śr. 5.11
– państwo Agata i Cezary Świstak z synem Piotrem – śr. 5.00

Z klasy III i listy gratulacyjne otrzymali:
– państwo Mirosława i Antoni Maksiewicz z córką Moniką – śr. 5.24
– państwo Anna i Piotr Grzeszczuk z córką Joanną – śr. 5.18
– państwo Mariola i Jarosław Tałałaj z córką Ewą – śr. 5.06

Pani dyrektor Małgorzatę Górniak wręczyła również podziękowania rodzicom zaangażowanym w pracę na rzecz szkoły:
- panu Jerzemu Bielukowi,
- panu Krzysztofowi Borkowskiegmu,
- pani Annie Grzeszczuk,
- pani Marii Jurczuk,
- państwu Annie i Markowi Kozłowskim,
- panu Wojciechowi Olszewskiemu,
- pani Annie Pośpiech,
- pani Zofii Redlarskiej,
- pani Danucie Rusiłowicz,
- pani Beacie Sidor,
- panu Robertowi Lechowi Zimnochowi.

W imieniu rodziców uczniów klas trzecich głos zabrała pani Mariola Anna Grzeszczuk.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrały Ewelina Gajko i Magdalena Rek.

W imieniu wychowawców klas III głos zabrała pani Beata Parciak.

W imieniu abiturientów głos zabrała Joanna Proskień, uczennica klasy III h.

Podczas uroczystego apelu nagrodzeni zostali także uczniowie osiągający znaczące sukcesy w olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych.

W XL Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego tytuł finalisty zdobyły:
- Anna Maria Kuźma uczennica klasy III h
- Justyna Gawełko uczennica klasy III a,
- Katarzyna Lidia Babulewicz uczennica klasy III a,
- Magdalena Wójcik uczennica klasy III a,

Karol Kozłowski, uczeń klasy III a zdobył tytuł finalisty XVII Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka.

Urszula Kruszewska, uczennica klasy III a zdobyła tytuł finalisty LI Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Mateusz Jocz, uczeń klasy III b uzyskał tytuł finalisty LXVI Olimpiady Matematycznej.

Ewa Kostecka, uczennica klasy III b uzyskała tytuł finalisty XXXIII Olimpiady Języka Niemieckiego.

Mariusz Ligocki, uczeń klasy III e zdobył tytuł finalisty LVI Olimpiady Chemicznej.

Joanna Grzeszczuk z klasy III i uzyskała tytuł finalisty XXXIX Olimpiady Biologicznej.

Izabela Niczyporuk, uczennica klasy III h oraz Justyna Smolska, uczennica klasy III e uzyskały tytuł finalisty XVI Olimpiady Języka Białoruskiego.

Urszula Stachijuk, uczennica klasy III a zdobyła II miejsce w etapie wojewódzkim XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie.

Wręczono również nagrody uczniom wyróżnionym za pracę na rzecz szkoły i działającym w organizacjach:

Za pracę w samorządzie szkolnym nagrody otrzymali Michał Stepaniuk i Sylwia Nazarko.

Listy gratulacyjne otrzymali także abiturienci, którzy uzyskali średnią ocen 4.75-4.99

Z klasy III a:
- Ewelina Anna Wichrowicz,
- Katarzyna Babulewicz,
- Urszula Tobiszewska,
- Martyna Sepko,
- Sylwia Rudź,
- Malwina Marciniak,
- Aleksandra Katarzyna Kuczyńska,
- Mateusz Kownacki.

Z klasy III b:
- Izabela Arciszewska,
- Ewa Kostecka,
- Justyna Malisz,
- Krzysztof Mucha,

Z klasy III c:
- Urszula Orzełowska,
- Diana Małgorzata Olszewska,
- Anna Osmólska,
- Paulina Maria Borkowska,
- Katarzyna Dominika Sienkiewicz,
- Monika Pużuk,
- Marta Brzosko,
- Gabriela Cegłowska,
- Paweł Kalinowski,

Z klasy III d:
- Joanna Kiczkajło,
- Michalina Nieciecka,
- Paulina Walesiuk,

Z klasy III e:
- Mariusz Ligocki,
- Justyna Hapunik,
- Joanna Maria Chomicka,
- Edyta Kazimierowicz,
- Katarzyna Linka,
- Jakub Jurgielewicz,
- Emilia Wasiak.

Z klasy III f:
- Emilia Kamińska,
- Karolina Barbara Przystańska,
- Jakub Szymczuk

Z klasy III h:
- Aleksandra Karpiuk,
- Joanna Proskień,

Z klasy III i:
- Justyna Kosińska,
- Damian Danieluk,
- Kinga Czarkowska,
- Paulina Jewdosiuk,
- Aneta Rykaczewska,

Co roku uczniowie naszej szkoły odnoszą sukcesy w zawodach sportowych. Za reprezentowanie III LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Aerobiku Rekreacyjnym nagrody otrzymały:
- Ewa Kostecka, uczennica klasy III b,
- Izabela Arciszewska, uczennica klasy III b,
- Urszula Dunaj uczennica klasy III h.

Za zajęcie XI miejsca w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowej Chłopców nagrody otrzymali:
- Paweł Rusiłowicz, uczeń klasy III d,
- Patryk Sabak, uczeń klasy III f.

Za zajęcie II miejsca w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt nagrody otrzymały:
- Eliza Rogalska, uczennica klasy III d,
- Kaja Gogolewska, uczennica klasy III b,
- Marta Wszeborowska, uczennica klasy III b,
- Magda Bazun, uczennica klasy III e.

Za reprezentowanie szkoły w Licealiadzie Miasta Białegostoku w tenisie stołowym nagrody otrzymały:
- Agnieszka Paszkowska, uczennica klasy III e,
- Urszula Orzełowska, uczennica klasy III c,
- Zuzanna Ogonowska, uczennica klasy II i.

Za zajęcie II miejsca w Drużynowych Mistrzostwach Miasta Białegostoku i V miejsca w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Szachach nagrody otrzymali:
- Mateusz Jocz, uczeń klasy III b,
- Piotr Daraszkiewicz, uczeń klasy III f,
- Artur Szymański, uczeń klasy III f.

FOTORELACJA:

Joanna Grzeszczuk, ucz. kl. III i

Poczet Sztandarowy IIILO

Krzysztof Szczepański, kl. III d

Przekazanie szarf

Katarzyna Poskrobko, ucz. kl. II e

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak, Marta Skorupska, kl. II a, Agnieszka Kalinowska, kl. II a, w tle: Natalia Kondratiuk-Świerubska, kl. II a

Konrad Dawidowicz, kl. II d, Natalia Kondratiuk-Świerubska, kl. II a

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak składa gratulacje uczennicom, które uzyskały najwyższą średnią w szkole: Agnieszce Paszkowskiej- śr. 5,41 oraz Magdalenie Bieluk – śr. 5,39

Jerzy Bieluk otrzymuje list gratulacyjny z rąk Pani Dyrektor Małgorzaty Górniak

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak wraz z uczniami kl. III a, którzy uzyskali średnią 5 i wyżej oraz ich rodzicami

Pani Beata Parciak, Urszula Szulc, kl. II b, Katarzyna Suter, kl. II b, pani Barbara Kalinowska – wicedyrektor szkoły

Wychowawczyni kl. III c pani Marianna Pyć, wicedyrektor Adam Jasiński oraz uczniowie kl. III c, którzy uzyskali średnią 5 i wyżej oraz ich rodzice

Pani Anna Awier – wychowawczyni kl. III d, pani Ewa Zaniewska – wicedyrektor szkoły oraz Ewa Pyłkowska i Julita Gierasimiuk z rodzicami

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak, Adriana Olszewska, Paulina Frankowska oraz pani Małgorzata Łupińska – wychowawczyni kl. III e

Pani Barbara Kalinowska – wicedyrektor szkoły i uczniowie kl. III f: Aleksandra Guzik, Tomasz Kozłowski, Piotr Daraszkiewicz z rodzicami oraz wychowawczyni klasy pani Sylwia Żylińska-Awruk

Pani Ewa Zaniewska – wicedyrektor szkoły, uczniowie kl. III h: Piotr Świstak, Hubert Karwowski, Sylwia Kiertowicz z rodzicami oraz wychowawczynią panią Leonardą Gołębiowską

Pan Adam Jasiński – wicedyrektor szkoły, uczniowie kl. III i: Ewa Tałałaj, Joanna Grzeszczuk, Monika Maksiewicz z rodzicami oraz wychowawczynią panią Józefą Sosnowską

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak wręcza podziękowania rodzicom zaangażowanym w pracę na rzecz szkoły

Rodzice uczniów klas trzecich zaangażowani w pracę na rzecz szkoły

W imieniu rodziców uczniów klas trzecich głos zabrała pani Mariola Anna Grzeszczuk

Przedstawiciele rodziców uczniów klas trzecich składają podziękowania Pani Dyrektor Małgorzacie Górniak

Pani Beata Parciak, Pani Dyrektor Małgorzata Górniak, pani Małgorzata Łupińska, pani wicedyrektor Ewa Zaniewska, pani Leonarda Gołębiowska, pani Joanna Perkowska, pani Marianna Pyć, pan wicedyrektor Adam Jasiński.
W dolnym rzędzie: pani Sylwia Żylińska-Awruk, pani Józefa Sosnowska, pani wicedyrektor Barbara Kalinowska, pani Anna Awier

Ewelina Gajko, Magdalena Rek, ucz. kl. II e – przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

Pani Beata Parciak wystąpiła w imieniu wychowawców klas trzecich

Joanna Proskień, ucz. kl. III h zabrała głos w imieniu abiturientów

Pani Anna Kietlińska oraz finalistki IL Olimpiady Literatury i Języka Polskiego: Magdalena Wójcik ucz. kl. III a, Katarzyna Lidia Babulewicz ucz. kl. III a, Justyna Gawełko ucz. kl. III a, Anna Maria Kuźma ucz. kl. III h, Pani Dyrektor Małgorzata Górniak

Urszula Kruszewska, uczennica klasy III a – finalistka LI Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Na zdjęciu z wychowawczynią klasy panią Joanną Perkowską oraz Karol Kozłowski, uczeń klasy III a – finalisty XVII Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka

Mateusz Jocz, uczeń klasy III b – finalista LXVI Olimpiady Matematycznej oraz wychowawczyni klasy pani Beata Parciak

Ewa Kostecka, uczennica klasy III b – finalistka XXXIII Olimpiady Języka Niemieckiego oraz pani wicedyrektor Barbara Kalinowska

Mariusz Ligocki, uczeń klasy III e – finalista LVI Olimpiady Chemicznej oraz pani Justyna Ostrowska

Pani Grażyna Kudelska-Pasławska oraz Joanna Grzeszczuk z klasy III i – finalistka XXXIX Olimpiady Biologicznej

Izabela Niczyporuk, uczennica klasy III h oraz Justyna Smolska, uczennica klasy III e – finalistki XVI Olimpiady Języka Białoruskiego. Pani Leonarda Gołębiowska oraz pani Małgorzata Łupińska

Urszula Stachijuk, uczennica klasy III a zdobyła II miejsce w etapie wojewódzkim XXI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Filmie oraz pani Urszula Wiśniowolska

Agnieszka Wierchanowicz, uczennica kl. III d zdobyła wyróżnienie w kategorii fotografia w X Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży oraz pani Anna Awier

Agnieszka Pełszyńska, uczennica kl. III a otrzymała nagrodę za aktywną postawę i zaangażowanie w życie biblioteki szkolnej oraz wychowawczyni klasy pani Joanna Perkowska

Pani Irena Bobrus oraz Pani Dyrektor Małgorzata Górniak wraz z uczniami reprezentującymi szkołę w poczcie sztandarowym: Mariusz Dunda, kl. III d, Paulina Frankowska, kl. III e, Joanna Chomicka, kl. III e, Joanna Grzeszczuk, kl. III i, Krzysztof Szczepański, kl. III d, Agnieszka Adamczyk, kl. III d

Abiturienci z kl. III a, którzy uzyskali średnią ocen 4.75-4.99: Mateusz Kownacki, Malwina Marciniak, Martyna Sepko, Sylwia Rudź, , Katarzyna Babulewicz, Urszula Tobiszewska, Ewelina Anna Wichrowicz oraz wychowawczyni klasy pani Joanna Perkowska

Pani Beata Parciak oraz abiturienci z kl. III b, którzy uzyskali średnią ocen 4.75-4.99: Krzysztof Mucha, Izabela Arciszewska, Ewa Kostecka, Justyna Malisz

Pani Marianna Pyć oraz abiturienci z kl. III c, którzy uzyskali średnią ocen 4.75-4.99: Gabriela Cegłowska, Paweł Kalinowski, Marta Brzosko, Katarzyna Dominika Sienkiewicz, Monika Pużuk, Anna Osmólska, Urszula Orzełowska

Abiturienci z kl. III d, którzy uzyskali średnią ocen 4.75-4.99: – Joanna Kiczkajło,
Michalina Nieciecka, Paulina Walesiuk

Abiturienci z kl. III e, którzy uzyskali średnią ocen 4.75-4.99: Jakub Jurgielewicz, Edyta Kazimierowicz, Katarzyna Linka, Emilia Wasiak, Mariusz Ligocki, Joanna Maria Chomicka, Justyna Hapunik oraz wychowawczyni klasy pani Małgorzata Łupińska

Abiturienci z kl. III f, którzy uzyskali średnią ocen 4.75-4.99: Jakub Szymczuk, Karolina Barbara Przystalska, Emilia Kamińska oraz wychowawczyni klasy pani Sylwia Żylińska-Awruk

Pani Leonarda Gołębiowska oraz abiturienci z kl. III h, którzy uzyskali średnią ocen 4.75-4.99: Joanna Proskień i Aleksandra Karpiuk

Abiturienci z kl. III i, którzy uzyskali średnią ocen 4.75-4.99: Aneta Rykaczewska, Damian Danieluk, Justyna Kosińska, Kinga Czarkowska oraz wychowawczyni klasy pani Józefa Sosnowska

Ewelina Wirchanowicz, ucz. kl. III c – zdobywczyni I miejsca w Mistrzostwach Białegostoku i II miejsca w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w szachach oraz pani Józefa Sosnowska

Za zajęcie II miejsca w Drużynowych Mistrzostwach Miasta Białegostoku i V miejsca w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Szachach nagrody otrzymali: Artur Szymański, uczeń klasy III f, Mateusz Jocz, uczeń klasy III b, Piotr Daraszkiewicz, uczeń klasy III f. Na zdjęciu z panią Józefą Sosnowską

Za zajęcie II miejsca w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt nagrody otrzymały: Marta Wszeborowska, uczennica klasy III b, Magda Baszun, uczennica klasy III e, Kaja Gogolewska, uczennica klasy III b, Eliza Rogalska, uczennica klasy III d.
Na zdjęciu z panem Adamem Aronowiczem

Za reprezentowanie III LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Aerobiku Rekreacyjnym nagrody otrzymały: Izabela Arciszewska, uczennica klasy III b, Urszula Dunaj uczennica klasy III h, Ewa Kostecka, uczennica klasy III b. Na zdjęciu z panią Wiolettą Właszczuk

Za zajęcie XI miejsca w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Piłce Siatkowej Chłopców nagrodę otrzymał Paweł Rusiłowicz, uczeń klasy III d.
Na zdjęciu z panią Urszulą Jaworską

Za reprezentowanie szkoły w Licealiadzie Miasta Białegostoku w tenisie stołowym nagrody otrzymały: Zuzanna Ogonowska, uczennica klasy II i oraz Urszula Orzełowska, uczennica klasy III c. Na zdjęciu z panem Adamem Aronowiczem

Adrian Derpa, kl. III b, Urszula Szulc, kl. III b, pani wicedyrektor Barbara Kalinowska oraz Emil Grochowski z kl. III e