Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
11 maj 2010 Powszechny Internetowy Konkurs Dla Uczniów Szkół Średnich – Matematyka 2010

W Powszechnym Internetowym Konkursie Dla Uczniów Szkół Średnich z Matematyki, organizowanym przez wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Michał Barej został wyróżniony w Finale XI Konkursu uzyskując 62 punkty (na 100)