Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
29 kwi 2010 Sukces naszych uczniów w X Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży 2010

Karolina Sochoń, Agnieszka Wierchanowicz, Joanna Krysiuk podczas uroczystego podsumowania
X Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży

24 kwietnia 2010r w Klubie „Gaj” w Białymstoku odbyło się podsumowanie X Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży, który w tym roku miał zasięg międzynarodowy. Nasi uczniowie zdobyli liczne nagrody i wyróżnienia w kilku kategoriach:
Literacka:
Magdalena Jarco – I miejsce
Monika Godlewska – II miejsce
Ewelina Wołosik – wyróżnienie
Karolina Sochoń – wyróżnienie
Plastycznej:
Agnieszka Michalis – wyróżnienie
Fotograficznej:
Agnieszka Wierchanowicz – wyróżnienie
Prace komputerowe:
Joanna Krysiuk (wspólnie z ucz. z IVLO) – III miejsce (film)
Patrycja Dobrzyńska, Katarzyna Łozowska, Agnieszka Turowska – wyróżnieine (film)