Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
03 mar 2010 Sukces w II Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Psychologicznej

Do finału II Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej zakwalifikowało się dwoje uczniow z naszej szkoły. Są to: Adrian Pietruczuk z klasy III c i Martyna Trzcinka z klasy II g
II etap konkursu odbędzie się 27 marca 2010 roku w Warszawie, w formie pisemnego testu z wiedzy psychologicznej oraz ustnego zadania problemowego.
Turniej Wiedzy Psychologicznej przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest promowanie psychologii jako dyscypliny naukowej, ksztłtowanie i wzmacnianie zainteresowania tematyką psychologiczną wśród młodzieży szkolnej, formowanie wrażliwości emocjonalnej, poznawczej oraz moralnej uczniów, wspieranie nauczycieli i pedagogów w edukacji psychologicznej.
Uczestnicy Turnieju mają szansę nie tylko zdobyć stypendia i nagrody rzeczowe w samym turnieju wiedzy. Dzięki udziałowi w Turnieju mogą również dostać się na wymarzone studia psychologiczne. Dotyczy to tylko tych uczniów, którzy będą zdawać maturę w 2010 roku. DP wygrania są indeksy: Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecińskiego Uniwersytetu Wrocławskiego.
2 marca 2010r.odbyły się eliminacje szkolne Turnieju. W III LO opiekę merytoryczną nad uczestnikami sprawuje Bożena Bogojło – pedagog szkolny.