Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
01 wrz 2011 Skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego

ROK SZKOLNY 2013-2014:

Skład Prezydium:
Kamil Al-Janabi kl.2i – przewodniczący
Adrian Gramacki kl.2b – z-ca przewodniczącego
Paulina Bazyluk kl.2f – skarbnik
Krzysztof Krajewski kl.2f – sekretarz
Katarzyna Mazur kl.2d, Andrzej Kossuth kl.2i – radiowęzeł
Rafał Niewiński kl.2h – administrator techniczny
Opiekunowie:
p. Barbara Majewska
p. Ewa Zakrzewska

ROK SZKOLNY 2012-2013:

Skład Prezydium SU:
Mateusz Zarzecki – przewodniczący
Marta Szerakowska – z-ca przewodniczącego
Paulina Bazyluk – skarbnik
Weronika Żochowska – sekretarz
Opiekunowie:
p. Barbara Majewska
p. Ewa Zakrzewska

ROK SZKOLNY 2011-2012:

Dnia 28.02.2012 r. odbyło się oficjalne powitanie przez społeczność uczniowską oraz Dyrekcję III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku, nowego Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

Skład Prezydium SU:
Kacper Zubrzycki – przewodniczący
Anna Krzyżanowska – z-ca przewodniczącego
Agnieszka Gaca – skarbnik
Weronika Żochowska – sekretarz
Opiekunowie SU:
p. Barbara Majewska
p. Ewa Zakrzewska

ROK SZKOLNY 2010-2011:

Dnia 23.02.2011r. (środa) odbyło się oficjalne przekazanie władzy nowemu samorządowi, w którego skład wchodzą:
Hanna Piekarska – przewodnicząca
Jakub Sawicki – zastępca
Aleksandra Jankowska – skarbnik
Kacper Zubrzycki – sekretarz
Opiekunowie SU:
p. Barbara Majewska
p. Ewa Zakrzewska