Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
23 paź 2007 Dzień Edukacji Narodowej

  15 października odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – święta nauczycieli , uczniów. 

To bardzo dobrze, że w kalendarzu jest taki dzień,w którym wszyscy zwracamy się myślą ku nauczycielom. W życiu każdego z nas zajmowali i zajmują ważne miejsce. Wspominamy tych z przed lat, których może już nie ma wśród nas, oraz myślimy o obecnych nauczycielach. Tak już bowiem jest, że o swoich nauczycielach długo pamiętamy, a wielu z nich w sercach pozostanie na zawsze. To ich autorytet, wiedza, umiejętności, zaangażowanie i poświęcenie mają znaczący wpływ na nasze wykształcenie, ale i na to kim jesteśmy i kim możemy być w przyszłości. To pod mądrym okiem nauczycieli uczniowie zdobywają wiedzę, rozwijają swoje zainteresowania, uzdolnienia, podejmują często decyzje o wyborze dalszej nauki i planują dorosłe życie. Niejednokrotnie to oni również są jedynymi rzeźbiarzami charakterów młodych ludzi.

Dzień Edukacji narodowej to dobry moment, aby przedstawić całej społeczności szkolnej oraz zaproszonym gościom wszystkich stypendystów oraz utalentowanych uczniów III LO.

W roku szkolnym 2007/2008 – dwudziestu sześciu szczególnie wyróżniających się uczniów naszego liceum otrzymało stypendia.
Najwyższym rangą Stypendium Prezesa Rady Ministrów został uhonorowany Kamil Hajduczenia ucz.  klasy III f. Ogólnopolska uroczystość wręczenia tych stypendiów odbyła się 1.10.2007r w Warszawie. Kamil jest jednym z 4093 stypendystów w kraju. W roku szkolnym 2006/2007 uzyskał średnią  ocen 5,364.  W kwietniu 2007 r. został laureatem szczebla centralnego XXXIII Olimpiady Historycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne.
Równie wysokie rangą Stypendium Ministra Edukacji Narodowej otrzymały: Amelia Choroszewska i Kamila Choroszewska z klasy III a. Należą one do 300 wyróżnionych uczniów w kraju i 17 z województwa podlaskiego.
Amelia Choroszewska w roku szkolnym 2006/2007 zdobyła tytuł laureata etapu centralnego  ( III miejsce) XIX Olimpiady Filozoficznej, tytuł laureata etapu centralnego XXXVII Olimpiady  Literatury i Języka Polskiego, wyróżnienie w postaci publikacji w 4. Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Literackie Kreacje” 2006
 Kamila Choroszewska zdobyła tytuł finalisty XIX Olimpiady Filozoficznej, tytuł finalisty XXXVII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, tytuł finalisty 4.Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Literackie  Kreacje” 2006,  I nagrodę w Konkursie XIX Olimpiady Filozoficznej za najlepszą pracę etapu  szkolnego.
Podczas Miejskiej Inauguracji roku szkolnego 2007/2008 Prezydent Miasta Białegostoku wręczył 45 stypendiów -  8 z nich otrzymali uczniowie III LO. Są to:
Mateusz Jocz uczeń klasy Ib
Paulina Frankowska uczennica klasy Ie
Karolina Zaniewska uczennica klasy Ic
Piotr Daraszkiewicz uczeń klasy If
Agata Bulak uczennica klasy Ia
Julia Jurczuk uczennica klasy  Ia
Amelia Choroszewska uczennica klasy III a
Kamila Choroszewska uczennica klasy III a
Mateusz Jocz
jest laureatem konkursu przedmiotowego z matematyki i podwójnym laureatem konkursu z fizyki. Jego nowym hobby są szachy.
Paulina Frankowska jest laureatką konkursów z biologii i języka angielskiego, finalistką konkursu z chemii. Jest fanką Jagiellonii Białystok. Paulina to uczennica pełna optymizmu, promieniejąca uśmiechem.
Karolina Zaniewska laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, finalistka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, laureatka V stopnia konkursu „Test Matematyka Plus”.
Piotr Daraszkiewicz laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, Fizycznego i Chemicznego. Jego zainteresowania to języki obce.
Agata Bulak laureatka Wojewódzkiego Konkursu Historycznego i Biologicznego. Interesuje się fantastyką i filmem.
Julia Jurczuk laureatka Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego i Historycznego. Interesuje się muzyką i fotografią.
3 września 2007 r. w Galerii Arsenał odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK. W gronie 16 wyróżnionych znalazły się dwie uczennice z naszego liceum – Marta Kierkowicz i Patrycja Gilewicz z klasy IIIe
Marta Kierkowicz to osoba tolerancyjna oraz wrażliwa. Stara się nieść pomoc potrzebującym. W życiu przyświeca jej idea księdza Jana Twardowskiego: „Umieć zawsze odpowiedzieć dobrem, miłością, sercem”. Akceptuje oraz stara się wcielać w życie wartości chrześcijańskie, między innymi pisze ikony. Zajęła I miejsce w swojej kategorii wiekowej w VII edycji ogólnopolskiego konkursu pt. „Zabytki sztuki ikonografii w rysunkach dzieci i młodzieży”. W roku szkolnym 2006/2007 została nagrodzona Nagrodą Dobrego Polaka.
Patrycja Gilewicz interesuje się naukami przyrodniczymi, a szczególnie biologią. Marzeniem Patrycji jest ukończenie studiów medycznych i niesienie pomocy innym. Wrażliwość, wewnętrzne ciepło, jakie z niej emanuje przekłada się na jej pasję, którą jest taniec. Wraz z grupą „Szał” uczestniczy w wielu turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych, zdobywając liczne sukcesy.
Już po raz drugi 13 uczniów naszej szkoły otrzymało stypendium motywacyjne Dyrektora III LO.
 Wyróżnionymi uczniami są:
Agnieszka Jaranowska uczennica klasy IIIe
Marcin Czaban uczeń klasy IIIe
Anna Małgorzata Sosnowska uczennica klasy IIIe
Magdalena Jadeszko uczennica klasy IIIe
Remigiusz Kazimierczyk uczeń klasy IIIe
Kamil Hajduczenia uczeń klasy IIIf
Paweł Kosk uczeń klasy IIIf
Katarzyna Marcinkowska uczennica klasy IIa
Karolina Horoszko uczennica klasy IIa
Ewelina Elżbieta Wilczewska uczennica klasy IId
Cezary Prus uczeń klasy IIf
Natalia Sakowicz uczennica klasy IIh
Karolina Sadowska uczennica klasy IIh
Agnieszka Jaranowska
od czterech lat jest podopieczną Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Jako uczennica klasy drugiej została laureatką XVII Olimpiady Teologii Katolickiej „Trwajcie mocni w wierze”. Dwukrotnie uczestniczyła w finale eliminacji okręgowych Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Próbuje swoich sił twórczych w dziedzinie poezji i prozy. Średnia ocen: 5,0.
Marcin Czaban odznacza się wielką wrażliwością artystyczną. Jego prace fotograficzne zwracają uwagę kunsztem artystycznym, wyczuciem barwy i przestrzeni. Fotografie, które prezentuje na wystawach szkolnych i pozaszkolnych charakteryzuje dojrzałość formy i techniki. Swoją pasję potrafi łączyć z bardzo dobrymi wynikami w nauce. Średnia ocen 4,83.
Anna Małgorzata Sosnowska to uczennica ambitna, pracowita. Główną pasją jest biologia i muzyka. Wraz z chórem Młodzieżowego Domu Kultury dwukrotnie uzyskała Złoty Kamerton. Średnia ocen 4,81.
Magdalena Maria Jadeszko to uczennica bardzo ambitna, systematyczna, rzetelna. Łączy zainteresowania naukowe, językowe i sportowe. W Olimpiadzie Teologii Katolickiej uzyskała 8 miejsce i indeks na wyższą uczelnię. Średnia ocen 5,08.
Remigiusz Kazimierczyk osiąga celujące wyniki w nauce, życzliwy, koleżeński, aktywnie uczestniczy w życiu IIILO. Realizował program „Podlasie wielu kultur”. Współredaktor projektu „Rytm życia” Średnia ocen 5,08.
Paweł Kosk – jego wielką pasję stanowi historia. W kwietniu 2007 r. Paweł został finalistą XXXIII Olimpiady Historycznej. W 2006r. uczestniczył na szczeblu wojewódzkim w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”. Paweł jest człowiekiem pogodnym i życzliwym, lubianym przez kolegów. Średnia ocen: 4,83.
Katarzyna Marcinkowska jest finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1861 Od konfederacji barskiej do Powstania Styczniowego” Interesuje się historią, pisze opowiadania i wiersze, a wolnych chwilach czyta wiersze Mickiewicza. Średnia ocen 4,87.
Karolina Horoszko została uhonorowana wyróżnieniem specjalnym w ogólnopolskim konkursie na plakat „Holokaust – wieczna pamięć”, organizowanym przez Ośrodek informacji ONZ w Warszawie i Fundację Shalom oraz wyróżnieniem w ogólnopolskim konkursie „Kotański znany i nieznany” – w kategorii literackiej. Interesuje się dziennikarstwem oraz fotografią i grafiką komputerową. Średnia ocen 4,8.
Ewelina Elżbieta Wilczewska jest pracowita i ambitna. Interesuje się matematyką, chętnie uczy się języków obcych. Osiąga sukcesy w konkursach matematycznych:
wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie Matematyczny Kangur 2007oraz nagroda I stopnia (IV miejsce) w klasyfikacji indywidualnej w Podlaskim Konkursie Matematycznym Szkół Ponadgimnazjalnych w roku 2007. Średnia ocen 4,92.
Cezary Prus to klasowy omnibus. Cechuje go ogromna pracowitość i ambicja. Jego pasją są przedmioty ścisłe. Jest wzorem dla swoich koleżanek i kolegów. Średnia ocen: 5,2.
Natalia Sakowicz. Jej pasją jest taniec towarzyski. Posiada najwyższą klasę taneczną S, zdobyła II miejsce w Mistrzostwach Polski w tańcach latynoamerykańskich, jest medalistką na turniejach krajowych i zagranicznych. Fascynuje ją teatr i śpiew. Średnia ocen 4,79.
Karolina Sadowska uzyskała najwyższą w szkole, bardzo dobrą lokatę w Międzynarodowym Konkursie Języka Angielskiego „FOX”. Jej zainteresowania to języki obce. Średnia ocen 5,0. 
 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pracownikom oświaty przyznawane są różne nagrody, ordery i odznaczenia państwowe i resortowe.W bieżącym roku szkolnym Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała pani  Józefa Sosnowska.
Nagrodę  Prezydenta Miasta Białegostoku otrzymała pani dyrektor Małgorzata Górniak oraz pan Stanisław Ruminowicz.
Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostały uhonorowane:
pani Małgorzata Kulikowska
pani Anna Murawska

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała pani MałgorzataTomaszewska
Brązowy Krzyż Zasługi otrzymała pani Anna Awier oraz pan Adam Aronowicz
Nagrody Dyrektora szkoły otrzymali:
Pani Ewa Zaniewska
Pani Małgorzta Łupińska
Pan Adam Jasiński
Pani Wioletta Właszczuk
Pani Edyta Grodzka
Pan Krzysztof Modzelewski
Pani Anna Kietlińska
Pani Maria Bartnicka
Pani Jadwiga Ratyńska
Pani Joanna Kamocka
Pan Dariusz Rykaczewski
Pani Anna Murawska
Pani Anna Wicińska
Pani Marta Danilczyk
Pani Iwona Łaniewska
Pani Sylwia Żylińska – Awruk
Pani Urszula Wiśniowolska
br /> Część artystyczną „Rytm Życia”, dedykowaną wszystkim nauczycielom naszej szkoły, przygotowali uczniowie klas III pod kierunkiem pani profesor Anny Kietlińskiej i pani profesor Urszuli Wiśniowolskiej.  Góra strony              

     

Fotorelacja:

Góra strony