Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
16 lut 2010 Pożegnanie Przewodniczących SU

15 lutego 2010r. o godz. 13.00 przedstawiciele trójek klasowych zebrali się by pożegnać stary Samorząd Uczniowski, w skład którego wchodzili: Michał Stepaniuk – przewodniczący, Sylwia Nazarko – zastępca przewodniczącego. Obowiązki przejął nowy samorząd w składzie: Ewelina Gajko – przewodnicząca, Magda Rek – zastępca przewodniczącego, Karolina Borowik – sekretarz, Adrianna Kamińska – skarbnik.
Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Małgorzata Górniak swoim przemówieniem skierowanym do uczniów. Następnie głos zabrała nowa przewodnicząca przedstawiając cele do zrealizowania namawiając do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.
Po oficjalnej części opieczętowanej pamiątkowyn zdjęciem, członkowie starego i nowego SU spotkali się z dyrekcją i opiekunem SU p. Barbarą Majewską – aby omówić dalszą współpracę.