Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
15 lut 2010 Wycieczka do Instytutu Problemów Jądrowych i Instytutu Energii Atomowej w Świerku – 10.02.2010r.

10 lutego 2010 roku odbyła się wycieczka edukacyjna uczniów z klas Ie, Ih, IIe i IIIf do Instytutu Problemów Jądrowych i Instytutu Energii Atomowej w Świerku. W programie wycieczki był wykład z pokazami nt.: „Promieniotwórczość naturalna”, zwiedzanie wystawy nt.: „Odpady promieniotwócze i ich składowanie”, zwiedzanie jedynego w Polsce reaktora doświadczalnego „Maria”.

Cyklotron