Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
27 paź 2007 Ślubowanie

27 września 2007r. o godzinie 16.00 w dużej sali gimnastycznej odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych naszej szkoły.

Oto tekst ślubowania:

My – uczniowie klas pierwszych
III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku
Ślubujemy uroczyście:
- sumiennie wykonywać wszystkie swoje obowiązki
- przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły
- osiągać jak najlepsze wyniki w nauce
- szanować nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły
- szanować koleżanki i kolegów
- sanować tradycję i dbać o dobre imię III Liceum Ogólnokształcącego, do którego społeczności należymy od tej chwili

Relacja fotograficzna: