Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
05 paź 2007 Wyniki II Edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej

W III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku odbyła się II Edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej.

Mottem tegorocznego konkursu były słowa:

„ponad nami – czas miłości”
/K. K. Baczyński/

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach:
• recytacja – pobierz:

karta uczestnika konkursu recytatorskiego

• poezja śpiewana – - pobierz:

karta uczestnika konkursu poezji śpiewanej

I. Informacje ogólne.

1. Organizatorzy:
- Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku,
- Przedmiotowe Zespoły Nauczycieli Polonistów i Wiedzy o Kulturze przy III LO w Białymstoku.

2. Cel konkursu:
- szerzenie zainteresowania poezją K. K. Baczyńskiego,
- promocja uczniów szkół ponadgimnazjalnych o uzdolnieniach aktorskich i muzycznych,
- umożliwienie bezpośredniego kontaktu osób o podobnych zainteresowaniach oraz wymiany doświadczeń i pomysłów artystycznych.

3. Imprezy towarzyszące:
- Święto Szkoły,
- II Edycja Konkursu Literackiego im. K. K. Baczyńskiego,
- prezentacja nagrodzonych prac w II Edycji Konkursu Literackiego im. K. K. Baczyńskiego.

* Kalendarium imprez towarzyszących zostanie zamieszczone na stronie internetowej szkoły:
www.3lo.bialystok.pl

4. Kontakt:
- szkolna strona internetowa: www.3lo.bialystok.pl
- sekretariat szkoły: tel. (085) 741-60-33, fax (085) 732-30-50

II. Regulamin II Edycji Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej im. K. K. Baczyńskiego

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

2. Chętni uczniowie – wyłonieni w trakcie eliminacji wewnątrzszkolnych – przesyłają deklarację uczestnika do dnia 08.10.2007 r.

3. Do konkursu w danej kategorii nie może przystąpić więcej niż 2 osoby z jednej szkoły. III LO, jako organizator, zastrzega sobie możliwość zgłoszenia większej ilości uczestników.

4. Uczestnicy konkursu recytatorskiego przygotowują recytację wybranego wiersza K. K. Baczyńskiego i fragmentu dowolnej prozy dotyczącej czasów wojny. Łączny czas wykonania utworów nie może przekroczyć 7 minut.

5. Uczestnicy konkursu poezji śpiewanej przygotowują interpretację muzyczną 1 wybranego wiersza K.K. Baczyńskiego. Czas wykonania utworu nie może przekroczyć 6 minut. Uczestnicy, którzy będą prezentować się przy akompaniamencie wykonywanym na żywo, powinni posiadać własnego akompaniatora. Organizator zapewnia pianino i sprzęt techniczny do odtworzenia podkładu muzycznego.

6. Etap międzyszkolny konkursu odbędzie się 19 października 2007 r. w siedzibie III LO przy ul. Pałacowej 2/1 o godz. 16.00

7. Prezentacji uczestników wysłucha jury powołane przez Dyrektora III LO.

8. Koncert laureatów połączony z wręczeniem nagród odbędzie się w dniu Święta Szkoły – 29 października 2007 r.

III. Jury konkursowe:

1. Jury powołane zostanie przez Dyrektora III LO w Białymstoku.

2. Skład Jury:

A. Sokołowska

 A Roszkowski,

Małgorzata Trojanowska

A. Kietlińska

 A. Murawska

 IV. Nagrody i wyróżnienia:

 Kategoria – poezja śpiewana
I miejsce – nie przyznano

II miejsce – nie przyznano

III miejsce –  Sylwia Łuniewska VI LO

wyróżnienie – Agnieszka Panas I LO

wyróżnienie – Anna Słowikowska II LO

wyróżnienie specjalne za kompozycję do wiersza Dwie miłości K.K. Baczyńskiego – Krzysztof Zaniewski II LO

Kategoria – recytacja
I miejsce – Natalia Sakowicz III LO

II miejsce – Małgorzata Baranowska XIV

III miejsce –  Marta Kuklewicz III LO

wyróżnienie – Ewelina Gawryluk XIV

Gratulujemy!

Warsztaty prowadzone przez A. Roszkowskiego odbędą się dnia 23 października o godz. 16.00 w III LO na małej sali gimnastycznej.