Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
07 gru 2009 11 Listopada 2009r. w III LO

Podczas uroczystej akademii z okazji obchodów 11 Listopada przygotowanej przez uczniów z klas hiszpańskich pod opieką Małgorzaty Janusz i Marty Zapolnik – zostały wręczone Stypendia Motywacyjne Dyrektora Szkoły. Odbyło się także podsumowanie szkolnego konkursu plastycznego zorganizowanego z okazji 60-lecia III LO.

W roku szkolnym 2009/2010 Stypendium Motywacyjne Dyrektora Szkoły otrzymali:

Agnieszka Kalinowska uczennica klasy II a, w ubiegłym roku szkolnym uzyskała średnią ocen 4,81. Od lat jest tancerzem hip – hopowego zespołu „Kolor”, z którym zdobyła w minionym roku III miejsce w Krajowych Mistrzostwach International Dance Organization Hip Hop i Electric Boogie. Wraz z zespołem reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Świata, w których zdobyli wysokie czternaste miejsce.

Michał Barej uczeń klasy II c w poprzednim roku szkolnym uzyskał średnią ocen 5,2. Zajął II miejsce w regionie białostockim w kategorii klas pierwszych w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, I miejsce w Konkursie Matematycznym Politechniki Białostockiej w kategorii Klas Pierwszych. Jest finalistą XXVI Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków. Zajął I miejsce w kategorii M1 (do 18 lat) w Wieloetapowym Maratonie MTB „Gwiazda Mazurska 2009”

Kamila Ausztol uczennica kl. III a, w ubiegłym roku szkolnym uzyskała średnią ocen 4,78. Jest finalistką Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Urszula Kruszewska uczennica kl. III a, w ubiegłym roku szkolnym uzyskała średnią ocen 5,36. Zajęła II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego oraz III miejsce w II edycji Wojewódzkiego Konkursu „ American and British Culture”

od lewej: Urszula Kruszewska, Kamila Ausztol, Michał Barej i Agnieszka Kalinowska

Ewa Kostecka uczennica klasy III b, w ubiegłym roku szkolnym uzyskała średnią ocen 5,0. Zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie literacko-plastycznym „Słowem i piórkiem pisane – czyli twórczość Wiktora Zina” oraz II miejsce w Licealiadzie Województwa Podlaskiego w Aerobiku Sportowym, zdobyła I miejsce w wojewódzkim konkursie poezji niemieckojęzycznej.

Elżbieta Osiejewska uczennica klasy III c, w ubiegłym roku szkolnym uzyskała średnią ocen 4,85. Jej pasją jest taniec nowoczesny. Wystąpiła w spektaklu „Morosophus” wystawianym na deskach Teatru Dramatycznego w Białymstoku oraz w Centralnym Basenie Artystycznym w Warszawie. Prowadziła wakacyjną naukę tańca na antenie MTV Polska, tańczyła w pokazach dla TVP Białystok „Full Szok”, TVP1 „Kawa czy herbata” i TVN ” Dzień Dobry TVN”.

od lewej: Elżbieta Osiejewska, Ewa Kostecka ……

Paulina Frankowska uczennica klasy III e, w ubiegłym roku szkolnym uzyskała średnią ocen 5,17. Zajęła II miejsce w XI Olimpiadzie Przyrodniczej “Żyj ekologicznie myśląc logicznie”. Jest przyboczną pocztu sztandarowego szkoły.

Justyna Hapunik uczennica klasy III e, w ubiegłym roku szkolnym uzyskała średnią ocen 4,88. Zajęła:
- I miejsce w konkursie plastycznym nt. „Droga dochodzenia Polski do Niepodległości w 1918 roku
- II miejsce w Konkursie Plastycznym „Uśmiechnięte rozmaitości
matematyczne” VII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
zdobyła:
- wyróżnienia w konkursie plastycznym „Z Podlasiem – naprawdę warto!”
- wyróżnienia za pracę w kategorii „Plakat” w IX Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży pod
Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku dr. hab. Tadeusza Truskolaskiego
- wyróżnienia za pracę w kategorii „Twórczość plastyczna” w IX Przeglądzie Twórczości Dzieci i
Młodzieży

Mariusz Ligocki uczeń klasy III e, w ubiegłym roku szkolnym uzyskał średnią ocen 5,0. Brał udział w II etapie XV Konkursu Chemicznego, w II etapie LV Olimpiady Chemicznej oraz w II etapie konkursu organizowanego przez Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii.

Adriana Olszewska uczennica klasy III e, w ubiegłym roku szkolnym uzyskała średnią ocen 5.16. Jest finalistką XVII Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, brała udział w XVII Krajowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK, etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Żywieniu oraz etapie okręgowym Olimpiady Biologicznej.

Agnieszka Paszkowska uczennica klasy III e w ubiegłym roku szkolnym uzyskała średnią ocen 5,3. Zajęła III miejsce w X Edycji Podlaskich Mistrzostw Ortografii 2009. Uczestniczyła również w finale XI Olimpiady Przyrodniczej “Żyj ekologicznie myśląc logicznie”.

Piotr Daraszkiewicz uczeń klasy III f , w ubiegłym roku szkolnym otrzymał średnią ocen 5,23. Zdobył III miejsce w konkursie Master of Grammar, uzyskał tytuł „TAON” w polsko-uraińskim konkursie fizycznym „Lwiątko”. Został wyróżniony w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2009” oraz otrzymał nagrodę III stopnia w Konkursie Matematycznym Politechniki Białostockiej.

Hubert Karwowski uczeń klasy III h, w ubiegłym roku szkolnym otrzymał średnią ocen 5,07. Uzyskał tytuł finalisty w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Literackie kreacje 2008”. Wziął również udział w Olimpiadzie Historycznej i w Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej przechodząc do finału.

Sylwia Kiertowicz uczennica klasy III h, w ubiegłym roku szkolnym otrzymała średnią ocen 5,0. Brała dział w XXXIX Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego i przeszła do etapu ustnego zawodów II stopnia oraz w XXXVI Wojewódzkich Eliminacjach Konkursu Krasomówczego „Ojczyzna to krajobraz”.

od lewej: Pani Dyrektor Małgorzata Górniak, Sylwia Kiertowicz, Hubert Karwowski, Piotr Daraszkiewicz, Agnieszka Paszkowska

Dyrektor Szkoły pani Małgorzata Górniak przyznała także nagrody specjalne. Otrzymali je:

Adam Roszkowski uczeń kl. II f. Brał czynny udział w przygotowaniu prezentacji multimedialnej ukazującej historię i dzień dzisiejszy III LO, która uświetniła Galę Jubileuszową 60-lecia Szkoły.

Marcin Łukaszewicz uczeń kl. II f brał czynny udział w przygotowaniu prezentacji multimedialnej ukazującej historię i dzień dzisiejszy III LO, która uświetniła Galę Jubileuszową 60-lecia Szkoły.

Jonasz Czołpiński uczeń kl. I g odpowiada za nagłośnienie wszystkich uroczystości szkolnych.

Marcel Borowski uczeń kl. I g odpowiada za nagłośnienie wszystkich uroczystości szkolnych.

Paweł Stachniewicz uczeń kl. II g odpowiada za nagłośnienie wszystkich uroczystości szkolnych.

Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych uczniów z Panią Dyrektor Małgorzatą Górniak

W szkolnym konkursie przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
w kategorii: PRACA PLASTYCZNA – Portret Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
II miejsce: Rozalia Ogonowska (klasa If)
III miejsce: Dominika Kiszkiel (klasa IIh)
w kategorii: PRACA FOTOGRAFICZNA – Inspiracja poezją K. K. Baczyńskiego
II miejsce: Zuzanna Ogonowska (IIIc)
II miejsce: Agnieszka Wierchanowicz (IIId)
III miejsce: Adela Jabłońska (klasa IIg)

od lewej: Agnieszka Wierchanowicz, Dominika Kiszkiel, Zuzanna Ogonowska, Rozalia Ogonowska

Pani Katarzyna Maciejuk odczytuje wyniki szkolnego konkursu plastycznego zorganizowanego z okazji 60-lecia III LO

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak wręcza nagrodę Rozalii Ogonowskiej

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak wręcza nagrodę Zuzannie Ogonowskiej

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak wręcza nagrodę Dominice Kiszkiel

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak wręcza nagrodę Agnieszce Wierchanowicz

Pamiątkowe zdjęcie nagrodzonych uczennic z Panią Dyrektor

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA: