Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
10 wrz 2007 Stypendium Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK

3 września 2007r. w Galerii Arsenał miała miejsce uroczystość wręczenia stypendiów Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK. Miło jest nam poinformować, że pośród 16 stypendystów znalazły się także dwie uczennice naszej szkoły. Są to:
Patrycja Gilewicz z IIIe
Marta Kierkowicz z IIIe

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Stypendia w roku szkolnym 2007/2008 są finansowane przez:
- Darczyńców – wśród których znaleźli się nauczyciele III LO
- Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK
- Fundację im. S. Batorego
- Wydawnictwo Prasa Podlaska sp. zoo wydawcę “Kuriera Porannego”

Program Stypendialny WIDOK jest realizowany we współpracy z Podlaskim Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej pod patronatem medialnym „Kuriera Porannego”.
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełnią wszystkie niżej wymienione warunki:
a) osiągają bardzo dobre wyniki w nauce lub są finalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia (np. sportowe, artystyczne, itp.)
b) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej