Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
27 paź 2009 Obchody Jubileuszu 60-lecia Szkoły

23 października o godz. 12.00 nastąpiła inauguracja uroczystych obchodów Jubileuszu 60-lecia Szkoły.
III LO jest częścią miasta, kraju, Unii Europejskiej. Aby dać wyraz przynależności do Białegostoku, ojczyzny, zjednoczonej Europy na maszty zostały wciągnięte trzy flagi, które będą od dzisiaj towarzyszyć wszystkim podniosłym wydarzeniom naszej szkoły.
W uroczystości wzięli udział pan Andrzej Bajkowski Komendant Podlaskiej Chorągwi ZHP w Białymstoku, pan Jan Żądło – Fundator Nagrody Dobrego Polaka, Przyjaciel III LO,
absolwenci szkoły, harcerze oraz obecni uczniowie III LO.

4


6

9

2

10

11

Fotorelacja ze Zjazdu Absolwentów, który odbył się 23.10.2009r.:

10

Dyrektor Szkoły pani Małgorzata Górniak i Wicedyrektorzy: pani Ewa Zaniewska, pani Barbara Kalinowska, pan Adam Jasiński

10

Dyrektor Szkoły pani Małgorzata Górniak i Podlaski Kurator Oświaty pan Jerzy Kiszkiel

10

Wykonawcy podczas koncertu „Piosenka Ci nie da zapomnieć”: Maja Sass (kl. 2h), Paulina Godlewska (kl. 3h), Karolina Zdrojkowska (kl. 3h), Urszula Chrzanowska (kl. 2g), Oksana Syczewska (kl. 1e), Paweł Poznański (kl. 2a), Robert Mróz (kl. 2i), Barbara Sokolińska (kl. 2h)

10

Kroniki szkolne

Absolwenci oglądają dawne dzienniki szkolne

10

Spotkanie po latach

10

10

10

10

10

Fotorelacja z Gali Jubileuszowej, która odbyła się 24.10.2009r.:

UWAGA!
Osoby uczestniczące w Jubileuszu 60-lecia III LO, które chcą otrzymać wersję elektroniczną fotografii z uroczystości jubileuszowych (zjazd, gala i bal – dotyczy także fotografii, które nie są umieszczone na stronie www) proszone są o wysłanie e-maila ze swoim imieniem i nazwiskiem na adres: jubileusz@gieraltowski.biz.