Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
13 paź 2009 Stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego 2009r.

9 października w Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku Marszałek Województwa Podlaskiego wręczył stypendia uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszego województwa za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce. W roku szkolnym 2009/2010 wpłynęło 586 wniosków a stypendia otrzymało 67 uczniów.
Wśród nich znalazło się pięciu uczniów III LO:
1. Wojciech Danowski, laureat Olimpiady Chemicznej oraz Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego na szczeblu ogólnopolskim; otrzymał wyróżnienie w Konkursie Chemicznym zorganizowanym przez Politechnikę Warszawską oraz zajął X miejsce w Konkursie Chemicznym dla Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych zorganizowanym przez Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu

2. Aleksandra Kalina, laureatka Olimpiady Języka Białoruskiego na szczeblu ogólnopolskim

3. Natalia Kondratiuk-Świerubska, laureatka Olimpiady Języka Białoruskiego na szczeblu ogólnopolskim

4. Mateusz Niewiński, laureat szczebla centralnego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej; otrzymał nagrodę specjalną Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz wyróżnienie Prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń za najlepszą pracę o tematyce ryzyka i ubezpieczeń w finale Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej; finalista Ogólnopolskiego Sejmiku Matematyków za pracę „Zastosowanie ciągu Fibonacciego do analizy rynków walutowych”

5. Piotr Sieliwonik, laureat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i Olimpiady Przedsiębiorczości na szczeblu ogólnopolskim