Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
31 mar 2015 Nagroda Dobrego Polaka 2015

Dyrektor Szkoły informuje uczniów o możliwości uzyskania Nagrody Dobrego Polaka w roku szkolnym 2014/2015.
Wytypowane przez wychowawcę i zespół klasowy osoby należy zgłosić do koordynatora Kapituły Nagrody Dobrego Polaka p. Małgorzaty Łupińskiej do 16 kwietnia 2015r. Charakterystykę kandydata proszę przesłać na adres gogalup@wp.pl

Nagrodę może otrzymać uczeń, który:
1. Akceptuje i stara się wcielać w życie wartości chrześcijańskie, którego domeną życia jest – Bóg, Honor, Ojczyzna
2. Jest wolny od nałogów i uzależnień
3. Wywiązuje się ze swoich obowiązków względem rodziny i szkoły
4. W stosunku do swoich kolegów i osób starszych jest życzliwy, gotowy do pomocy, delikatny i dyskretny
5. Ma pozytywny wpływ na swoje otoczenie, inicjuje i podejmuje pozytywne działania (w szczególności jeżeli mają one charakter ciągły)
6. Jest odpowiedzialny za swoje postępowanie, wolny od nierozumnej brawury, niepotrzebnie nie naraża własnego i cudzego życia i zdrowia
7. Potrafi bronić swoich przekonań, przeciwstawia się negatywnej presji otoczenia
8. W niesprzyjających okolicznościach pokonuje własną słabość, wykazuje hart ducha, niezłomność postawy, wierność zasadom
9. Zna i afirmuje tradycje narodowe, dba o godność Polaka, z szacunkiem (bez wulgaryzmów) posługuje się językiem polskim

Kapituła w składzie:
Przewodniczący: Dyrektor Szkoły pani Małgorzata Górniak
koordynator: pani Małgorzata Łupińska
pani Ewa Bogusz-Durczak
pani Krystyna Ratasiewicz
pan Dariusz Kuźniewski
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Paulina Sewestian
spotka się z kandydatami 20 kwietnia 2015r. o godz. 16.00 w czytelni szkolnej i wyłoni laureatów Nagrody.
Kandydaci powinni posiadać udokumentowaną działalność na rzecz innych.
Małgorzata Łupińska