Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
18 mar 2015 Zapraszamy wszystkich na świeże owoce!

III Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego otrzymało od pana Kamila Budzianowskiego z Brzezinek
za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego bezpłatnie jabłka.
Zapraszamy wszystkich na świeże owoce!

Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji  (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 1031/20141

Produkt przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji
(rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 1031/20141