Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
10 mar 2015 Olimpiada Języka Rosyjskiego – wyniki etapu okręgowego 2015

ROS
7 marca 2015r. na Wydziale Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku odbył się etap okręgowy Olimpiady Języka Rosyjskiego. W tym roku do olimpiady przystąpiło 176 uczniów z województwa podlaskiego. Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 32 uczestników. Z naszej szkoły awans uzyskały 3 uczennice.
Test pisemny składał się z zadań leksykalno-gramatycznych z elementami wiedzy realioznawczej. Trwał 120 minut i miał charakter anonimowy. W części ustnej uczestnicy wypowiadali się na jeden z wylosowanych tematów. W ciągu najbliższych dni, Komitet Główny OJR wyłoni uczestników etapu centralnego.
Nasze uczennice uzyskały bardzo dobre wyniki:
Joanna Giczan – kl.II c – 2 miejsce w okręgu
Natalia Dec – kl.I g – 3 miejsce
Patrytsyia Papialnitskaya – kl.I e – 6 miejsce
Gratulujemy serdecznie.
Opiekun Anna Awier
fot. Katarzyna Maciejuk