Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
02 mar 2015 IV WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKOWY DLA LICEALISTÓW POLIGLOTA 2015

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Wojewódzkim Konkursie Poliglota 2015
Celem konkursu jest:
- propagowanie znajomości języków obcych, w tym oficjalnych języków Unii Europejskiej,
- podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności językowych,
- pogłębienie wiedzy o krajach pięciu głównych obszarów językowych,
- zwiększenie motywacji do uczenia się przynajmniej dwóch języków obcych,
- wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo.
Adresatami konkursu są uczniowie liceów województwa podlaskiego, którzy w bardzo dobrym stopniu opanowali materiał gramatyczny dwóch wybranych języków obcych (do wyboru: angielski-francuski, angielski-hiszpański, angielski-niemiecki, angielski-rosyjski), posługują się bogatym słownictwem oraz posiadają wiedzę o krajach dwóch wybranych obszarów językowych. Zwycięzca eliminacji międzyszkolnych otrzyma tytuł „Poligloty 2015”.
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa najpóźniej do 9 marca 2015 r. na adres e-mail: konkurspoliglota@wp.pl poprzez przesłanie karty zgłoszenia dołączonej do regulaminu. Zgłoszenia uczniów dokonują nauczyciele, którzy drogą mailową otrzymają odpowiedź zwrotną potwierdzającą otrzymanie karty przez koordynatora konkursu.
Eliminacje szkolne uczniów danej szkoły przeprowadzają nauczyciele poszczególnych języków obcych w dowolnej formie. Liczba uczniów z jednej szkoły zgłoszonych do konkursu jest ograniczona do 2 osób. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się udział 4 uczniów z jednej szkoły w przypadku nauczanych czterech języków w szkole.
Eliminacje międzyszkolne przeprowadzone będą w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku przy ul. Miodowej 5, dnia 20 marca 2015 r. o godz. 9:00. Uczestnicy konkursu rozwiązywać będą test sprawdzający wiadomości gramatyczno leksykalne i realioznawcze z dwóch języków obcych osobno oraz zadania łączące wybrane języki (w tym ćwiczenia asocjacyjne, translacyjne, krótkie wypowiedzi pisemne). Czas trwania eliminacji międzyszkolnych: 90 minut. Trudność testu będzie zbliżona do poziomu B1 w skali poziomów biegłości zdefiniowanej przez Radę Europy.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu odbędzie się w tym samym dniu, tj. 20 marca 2015 r. o godz. 1215 w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku przy ul. Miodowej 5. Jury, składające się z nauczycieli języków obcych VLO, przyzna nagrody rzeczowe oraz dyplomy wszystkim uczestnikom konkursu.
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJĄ NAUCZYCIELE JĘZYKÓW OBCYCH do 06.03.2015 (piątek)
ZAPRASZAMY
Aneta Klimiuk