Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
23 lut 2015 Karol Walaśkiewicz jedzie na warsztaty biologiczne organizowane przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Miło mi poinformować, że uczeń klasy III i Karol Waleśkiewicz został zakwalifikowany na warsztaty biologiczne, które odbędą się 2-6 marca 2015r. w Warszawie. Podczas warsztatów przewidziane są zajęcia w Centrum Onkologii, Instytucie Biologii Doświadczalnej im.M. Neckiego PAN, Instytucie Matki i Dziecka, Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej PAN oraz placówkach naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. Celem warsztatów jest pogłębienie i poszerzenie wiedzy uczniów, a także wzbogacenie ich umiejętności badawczych. Warsztaty organizowane są przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, na który został zgłoszony Karol przez nauczyciela biologii Annę Siemienkowicz.
Anna Siemienkowicz