Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
16 lut 2015 Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku zaprasza licealistów na bezpłatne warsztaty!

Została uruchomiona Akademia Licealisty (AL). Akademia Licealisty, to szeroka oferta cyklicznych oraz indywidualnych warsztatów/szkoleń prowadzonych przez nauczycieli akademickich i studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.
Uczestnictwo w warsztacie/szkoleniu jest bezpłatne, wymaga jedynie wysłania formularza zgłoszeniowego na adres:
Email: akademialicealisty@uwb.edu.pl
tel. 85 745 73 98
Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Świerkowa 20
Formularz zgłoszeniowy znajdziesz pod adresem: http://pedagogika.uwb.edu.pl/wydzial.php?p=454

Propozycje warsztatów:Temat: Metody koncentracji i uważności
Prowadzący: dr Agnieszka Nowakowska
Opis: Warsztat ma na celu uświadomienie uczestnikom roli świadomej koncentracji i skupiania uwagi w sposób ułatwiający nie tylko naukę, ale także codzienne funkcjonowanie. W praktyczny sposób umożliwi doświadczenie jednotorowej uwagi i poznanie sposobów jej samodzielnego rozwijania.
Czas zajęć (min.): 90
Limit uczestników: 16
Termin: 03.03.2015 g.15.00
________________________________________
Temat: Trening kreatywności
Prowadzący: dr Beata Kunat
Opis: Cele: Rozwijanie twórczego potencjału uczestników w:
- sferze poznawczej (wyobraźnia twórcza, płynność, giętkości i oryginalność myślenia, myślenie dywergencyjne, zdolność do generowania wielu rozwiązań, pomysłów, idei, abstrahowanie, kojarzenie i metaforyzowanie);
- sferze emocjonalno-motywacyjnej (otwartość na nowe idee i doświadczenia, ciekawość poznawcza, zaangażowanie w działanie, niezależność i nonkonformizm, chęć eksperymentowania i podejmowania zadań, gotowość do podejmowania wyzwań i związanego z nim ryzyka);
- sferze behawioralnej (działaniowej).
Zajęcia będą prowadzone zgodnie z zasadami psychoedukacyjnego treningu twórczości. W ramach zajęć wykorzystane będę metody dydaktyki twórczości rozwijające zdolności i umiejętności twórczego myślenia, a także dyspozycje emocjonalno-motywacyjne i działaniowe, będące komponentami postawy twórczej (metody pokonywania sztywności myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, rozwijania myślenia wyobrażeniowego i ciekawości poznawczej, rozwijania zdolności skojarzeniowych: transformacje, asocjacje, analogie i metafory).
Czas zajęć (min.): 90
Limit uczestników: 16
Termin: 25.02.2015 g.15.00
________________________________________
Temat: Psychologia pozytywna – czyli jak być szczęśliwym
Prowadzący: dr Marcin Kolemba
Opis: Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z wiedzą z zakresu psychologii pozytywnej. Słuchacze dowiedzą się jakie czynniki są odpowiedzialne za nasz poziom szczęścia oraz które z nich można modyfikować. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się również z technikami modyfikowania swojego poziomu szczęścia.
Czas zajęć (min.): 90
Limit uczestników: 20
Termin: 04.03.2015 g.15.00
________________________________________
Temat: Gra symulacyjna – Amazonia
Prowadzący: Naukowe Koło Pedagogiki Przedszkolnej
Opis: W ramach warsztatu rozegrana zostanie gra symulacyjna, której celem jest doświadczenie prawdziwych sytuacji i emocji w bezpiecznych warunkach, stworzenie sytuacji dialogu dotyczącego złożonego zagadnienia oraz doskonalenie współpracy w grach zespołowych.
Dzięki tej grze uczestnicy zyskają umiejętność panowania nad sobą, także w sytuacjach gdzie nie wszystko idzie po myśli uczestników oraz wyrobią refleks i szybką orientacje w tym co jest ważne w osiągnięciu celu.
Czas zajęć (min.): 90
Limit uczestników: do 25
Termin: 25.02.2015 g.15:30
________________________________________
Temat: Pokaż się od najlepszej strony! Czyli sztuka autoprezentacji.
Prowadzący: Koło Młodych Teoretyków Pedagogiki
Opis: Cele warsztatu: Poznanie zasad i technik sztuki autoprezentacji rozumianej jako świadomość siebie oraz swoich mocnych stron. Rozwijanie umiejętności kreowania swojego wizerunku. Podczas warsztatu uczniowie będą mieli możliwość eksponowania własnych atutów oraz zastanowienia się nad własnym stylem autoprezentacji. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się jakie zachowania wpływają na to jak postrzegają ich inni ludzie, dostaną informacje zwrotne, które pozwolą im świadomie kierować wywieranym wrażeniem. W trakcie warsztatu uczniowie poznają i przećwiczą techniki, które pomogą im redukować stres w sytuacjach związanych z autoprezentacją.
Czas zajęć (min.): 60
Limit uczestników: 10 – 15
Termin: 27.02.2015r. g.15.00
________________________________________
Temat: Intymność bez tabu – Inicjacja seksualna, antykoncepcja, choroby przenoszone drogą płciową – fakty i mity. Przestępczość seksualna, elementy samoobrony.
Prowadzący: Naukowe Koło Pedagogiki Resocjalizacyjnej: Paulina Czerech, Kamila Dutkiewicz, Alicja Juchnowska, Michał Klimiuk
Opis: „Tabu należy niszczyć bez dotykania.” Christine Grän
Warsztat ma na celu uświadomienie uczestnikom, że warto otwarcie rozmawiać. Inicjacja seksualna nie powinna być tematem tabu. Porozmawiamy o konsekwencjach płynących z niewiedzy, faktach i mitach krążących w Internecie czy wśród rówieśników. Poruszymy problem przestępczości na tle seksualnym. Jako dodatkowy element – nauka podstaw samoobrony w przypadku realnego zagrożenia. Warsztat oparty jest na luźnej konwersacji i wymianie poglądów.
Czas zajęć (min.): 90
Limit uczestników: 20
Termin: 25.02.2015 g.12.00
________________________________________
Temat: Sztuka konstruktywnego rozwiązywania sporów
Prowadzący: mgr Mariola Wojtkiewicz
Opis: Warsztat z elementami dramy. Cel:Poznanie strategii umożliwiających asertywne i konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Rozpoznanie założeń towarzyszących tzw. uczciwej i nieuczciwej kłótni (w oparciu o: Sztuka skutecznego porozumiewania się, Fanning Patrick, Mc Kay Matthew, Davis Martha).
Czas zajęć (min.): 90
Limit uczestników: 15
Termin: 02.03.2015 g.13.30
________________________________________
Temat: Ty i Twoja kariera zawodowa

Prowadzący: Studenckie Kolo Naukowe Teorii Wychowania i Praktyki Pedagogicznej

Opis: Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze do końca nie wiedzą, w która stronę zmierzać i z jakim zawodem wiązać swoją przyszłość. Tych, którzy być może chcą upewnić sie, czy wybór ich przyszłego zawodu jest słuszny i czy akurat nadają sie do jego pełnienia. Na naszych warsztatach będzie można poznać swoje predyspozycje do danego zawodu i być może poznać swoją przyszłą pracę. Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych.
Czas zajęć (min.): 60
Limit uczestników: 15-20
26.02.2015 od g.15.00