Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
06 lut 2015 UwB oraz białostockie III LO będą współpracować

1

 

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku – prof. Leonard Etel oraz dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku – mgr Małgorzata Górniak podpisali 5 lutego 2015 r. list intencyjny w sprawie współpracy.
Uniwersytet oraz III LO chcą wspólnie popularyzować naukę i realizować przedsięwzięcia edukacyjne. Porozumienie ma też przyczynić się do wzmocnienia współpracy środowiska naukowego i szkoły, a uczniom ułatwić dostęp do wiedzy w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach, w których na największej białostockiej uczelni realizowana jest dydaktyka i prowadzone są badania. Zobacz ofertę: www.uwb.edu.pl/uniwersytet.php?p=2512

2