Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
05 sty 2015 Półfinaliści XIII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

Do Zawadów Okręgowych XIII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej zakwalifikowali się:
Karol Budlewski klasa IIIh
Paulina Dubikowska klasa IId
Magdalena Proszewska klasa IIb
Emilia Karina Rolnik klasa IIIc
Gratulujemy.
Joanna Perkowska