Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
13 paź 2009 Stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz w dziedzinie twórczości artystycznej 2009r.W dniu 2 września 2009r. w auli Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce oraz w dziedzinie twórczości artystycznej.
Uroczystość wręczenia stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce odbyła się o godz. 16.00, natomiast stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej zostały wręczone o godz. 18.00.
Wśród 13 wyróżnionych za wyniki i osiągnięcia w nauce znaleźli się trzej uczniowie z III LO
1. Danowski Wojciech – ubiegłoroczna klasa III c
2. Jocz Mateusz - kl. III b
Mateusz otrzymał stypendium za uzyskanie tytułu laureata II stopnia Konkursu Matematycznego Politechniki Białostockiej, finalisty IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu MATMIX.pl, awans do finału IX edycji Regionalnego Konkursu Informatycznego
3. Kalinowski Paweł - kl. III c
Paweł otrzymał stypendium za osiągnięcie tytułu laureata ogólnopolskiego konkursu „Polska w NATO” oraz uzyskanie tytułu finalisty w IV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości.

Wśród 43 wyróżnionych za osiągnięcia artystyczne znalazło się 9 uczniów z III LO
1. Babulewicz Katarzyna Lidia - kl. III a
2. Fiedoruk Ewa Joanna - kl. I g
3. Gościewska Alicja – kl. II h
Ala otrzymała stypendium m.in. za wzięcie udziału w musicalu „Dym” przygotowywanym przez młodzież i pedagogów Szkoły Estradowej im. Anny German II stopnia w Białymstoku – główna rola, za udział w paradzie teatralnej zorganizowanej przez Teatr KTO na zlecenie 24 Dni Sztuki Współczesnej w Białymstoku, a także za wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu „Młodzi w piosence: oraz za udział w wielu występach artystycznych na terenie województwa podlaskiego i Białegostoku.
Jestem tegoroczną stypendystką w dziedzinie twórczości artystycznej, m.in. za wzięcie udziału w
4. Kaluchiewicz Elżbieta – kl. I g
5. Leszczyński Przemysław – kl. II h
Przemek otrzymał stypendium Stypendium za osiągnięcia z zespołem teatralnym „Teatr Nieznany” działającym przy Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku (ogólnopolskie festiwale teatralne) a także za warsztaty teatralne i występy z innymi grupami teatralnymi
6. Marciniak Malwina - kl. III a
Malwina w roku szkolnym 2008/2009 uzyskała tytuł finalisty z wyróżnieniem XXXIII Olimpiady Artystycznej w sekcji historii muzyki. Główną dziedziną jej zainteresowań jest gra na fortepianie. Od kilku lat doskonali swoje umiejętności na ogólnopolskich i międzynarodowych kursach mistrzowskich oraz bierze udział w koncertach.
7. Sochoń Karolina - kl. II h
Karolina otrzymała stypendium za I miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim Doliny Kreatywnej(TVP2, Warszawa), scenariusz i reżyserie spektakli promujących język i kulturę francuską (w których brała także udział jako jedna z aktorek) oraz osiągnięcia w dziedzinie plastyki.
8. Siemieniako Beata - ubiegłoroczna kl. III a
9. Tyszko Natalia – kl. II c
Natalia uprawia wyczynowo sportowy taniec towarzyski. Jest jedną z najlepszych tancerek w Polsce, posiada najwyższą międzynarodową klasę taneczną „S”. Jest wielokrotną Mistrzynią Okręgu Podlaskiego, półfinalistką Mistrzostw Polski, finalistką tegorocznych Otwartych Mistrzostw Polski – Polish Open Championships, reprezentantką Polski na otwartych mistrzostwach innych krajów, między innymi tegorocznych German Open Championships, gdzie wynikiem w swojej młodzieżowej kategorii „Youth” wpisała się do najlepszych 40-stu par świata. Taniec to jej sposób na życie i wiąże z tym swoją przyszłość.

Prowadzący uroczystość p. Lucja Orzechowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego i p. Wojciech Janowicz, Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego

Aula Magna

W imieniu wyróżnionych uczniów głos zabrał Paweł Kalinowski, uczeń naszej szkoły:

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt i przyjemność podziękować w imieniu własnym i wszystkich stypendystów za okazaną nam życzliwość, za zauważenie i docenienie naszego ogromnego wysiłku włożonego w zdobywanie wiedzy i pracę nad sobą.

Nasze osiągnięcia są owocem systematycznej, wytężonej pracy i determinacji w dążeniu do wyznaczonego celu.

Nierzadko przychodziły trudne momenty i chwile zwątpienia.

Aby je przezwyciężyć potrzebna była nam wiara w sens uczciwej i wytężonej pracy. Same zdolności nie wsparte ciężką pracą do niczego nie zaprowadzą.

Dlatego traktujemy te stypendia nie jako wyróżnienie naszego talentu, ale jako pochwałę wysiłku i poświęcenia.

Młodych ludzi nic nie motywuje bardziej niż zainteresowanie naszymi poczynaniami oraz wspieranie naszych dążeń.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni temu wspaniałemu miastu, a także jego sternikowi w osobie Pana Prezydenta za stworzenie nam znakomitych warunków, niebywale wspomagających nas w rozwoju zainteresowań i osiąganiu sukcesów.

Postaramy się, aby w przyszłości nie zawieźć Pana Prezydenta i pracować na naukowy wizerunek Białegostoku.

Zrobimy wszystko, aby być wartościowymi obywatelami naszego miasta, które potrzebuje ludzi prężnych, kreatywnych i ambitnych.

Naszą wdzięczność podsumuję krótkim, ale serdecznym DZIĘKUJĘ.

Wystąpienie p. Tadeusza Arłukowicza, Wiceprezydenta Miasta Białegostoku

Mama Wojciecha Danowskiego odbierająca stypendium w imieniu syna

Mateusz Jocz odbiera stypendium Prezydenta Miasta

Prezydent wręcza stypendium Pawłowi Kalinowskiemu

Zdjęcie pamiątkowe stypendystów

Paweł dziękuje w imieniu stypendystów

Zdjęcie z Panem Prezydentem Arłukowiczem, dyrekcją szkoły i rodzicami

Stypendyści z p. Lucją Orzechowską i p. Wojciechem Janowiczem, Dyrektorami Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego oraz dyrekcją szkoły: p. Małgorzatą Górniak i p. Barbarą Kalinowską

Uroczystość o godz. 18.00:

Aula Magna

Katarzyna Babulewicz i p. Tadeusz Arłukowicz

Ewa Fiedoruk i p. Tadeusz Arłukowicz

Alicja Gościewska i p. Tadeusz Arłukowicz

Elżbieta Kaluchiewicz i p. Tadeusz Arłukowicz

Malwina Marciniak i p. Tadeusz Arłukowicz

Przemysław Leszczyński i p. Tadeusz Arłukowicz

Karolina Sochoń i p. Tadeusz Arłukowicz

Natalia Tyszko i p. Tadeusz Arłukowicz

Nasi stypendyści wśród wyróżnionych z innych szkół

Stypendyści

Stypendyści w dziedzinie twórczości artystycznej z p. Lucją Orzechowską, p. Wojciechem Janowicz oraz p. Małgorzatą Górniak i p. Barbarą Kalinowską

Część artystyczna