Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
10 wrz 2009 I miejsce Ewy Kosteckiej w ogólnopolskim konkursie plastyczno-literackim im. prof. Wiktora Zina

W tym roku odbyła się II edycja Konkursu im. Wiktora Zina pt. „Słowem, piórkiem i węglem” na prace ukazujące piękno polskiego krajobrazu kulturowego. 7 lipca 2009 roku obradowała Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. inż. arch. Stanisław Juchnowicz, przewodniczący, członkowie: dr Monika Bogdanowska, mgr inż. Elżbieta Koniuszy, dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, mgr inż. Elżbieta Tyralska-Wojtycza. Praca Ewy Kosteckiej, ucz. kl. III b, pt. „Przydrożne kapliczki” została najwyżej oceniona. Gratulujemy !
Nagrodzona praca została zamieszczona w miesięczniku „Aura”, nr 9/2009.