Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
02 gru 2014 Szlachetna Paczka 2014

banner
Od kilku lat III LO uczestniczy w ogólnopolskim projekcie łączącym tysiące osób: wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców oraz dobroczyńców. Projektem tym jest Szlachetna Paczka, która ma celu w wyjątkowy sposób inspirować ludzi do stawania się kimś więcej, do wygrywania swojego życia i zostania Bohaterem.
W tym roku ponownie podjęliśmy wyzwanie!
Uczniowie klas Ic, Ih, IIc i II h pod opieką Pani Małgorzaty Schroeder wybrali już rodzinę, której chcą pomóc oraz rozpoczęli zbiórkę środków. Rodzina, której chcemy pomóc to wspaniałe małżeństwo wychowujące trójkę dzieci: Katarzynę (17 l.), Annę (14 l.) oraz Karola (11 l.). Rodzina żyje bardzo biednie, po odliczeniu kosztów mieszkania na jednego członka rodziny miesięcznie przypada 205 zł. Pani Urszula straciła pracę 5 miesięcy temu. Rodzina stara się radzić sobie jak najlepiej potrafi, jednak życie nie oszczędza im problemów – całkiem niedawno u córki Anny zostało stwierdzone upośledzenie umysłowe. Rodzina jednak, mimo trudnej sytuacji nie poddaje się. Małżeństwo stale powtarza, że ich największym szczęściem są dzieci, a najważniejsze jest to, że są dla siebie wzajemnym wsparciem.
W tym roku finał Szlachetnej Paczki wypada 13 i 14 grudnia. W ten weekend Darczyńcy dostarczają paczki do wybranych przez siebie magazynów. Następnie trafiają one do rodzin. To najważniejszy moment w całym projekcie – setki tysięcy Polaków jednoczą się.
Chcielibyśmy zachęcić innych uczniów, nauczycieli i wszystkich, którzy chcieli by pomóc, do zjednoczenia i podjęcia wyzwania. My, mamy nadzieję, że pomoc którą przekażemy rodzinie, będzie dla nich impulsem do dalszego działania. Zainspirujmy ich do podejmowania wyzwań, wiary we własne możliwości. Pomożemy na początek, początek zmian na lepsze.
Pamiętajmy o tym, że rodzin w potrzebie jest ponad 17000 – liczy się każda pomoc, nawet ta najmniejsza, ważne aby była szczera.
Monika Żyłowska absolwentka III LO (koordynator rodziny),
Kinga Truszkowska klasa IIC (główny koordynator na terenie szkoły) oraz
Małgorzata Schroeder