Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
01 gru 2014 Konkurs Historyczny

Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku zaprasza do udziału w Konkursie Historycznym:  „Polska -Nasza Niepodległa. Polacy w walce o niepodległość 1795 -1918/1922″. Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich etapów edukacyjnych oraz młodzieży polskiej mieszkającej poza granicami kraju. Konkurs dotyczy walki Polaków o Niepodległość w XIX i na pocz. XX wieku oraz okresu niepodległości w latach 1918-1939. Jako temat przewodni drugiej edycji Konkursu wybraliśmy:
„I wojna światowa: żołnierze – dowódcy – bitwy – wydarzenia w moim regionie”

Prace mogą dotyczyć także innych wydarzeń, ale mieszczących się w ramach czasowych Konkursu.
Uczniowie mogą wziąć udział w 5 formach konkursowych:
- praca plastyczna – plakat, rysunek, praca malarska itp. wykonana dowolną techniką, format od A4 do A1, na temat:
„I wojna światowa. Żołnierze – dowódcy- bitwy – wydarzenia w moim regionie”.
- prezentacja multimedialna/ film – 10-20 slajdów, film do 10 min; nt. „I wojna światowa. Żołnierze – dowódcy- bitwy – wydarzenia w moim regionie”
- album/folder/przewodnik - maks. 20 kart, n.t. „Szlaki powstańcze i inne pamiątki walk o niepodległość Polski w moim regionie”
- test wiedzy (tylko gimnazja i szkoły średnie) etap szkolny odbędzie się 16 stycznia 2015r. (piątek, godz. 10-11), etap finałowy planowany jest w marcu – kwietniu 2015r.
- zestaw fotografii/ kolaż „Piękna Polska”. (np. miejsca bitew), zabytki (zespoły pałacowo – parkowe, założenia klasztorne, zamki) pomniki kultury narodowej – które są symbolami danego regionu/miasta/powiatu.

Zgłoszenia szkół należy wysłać do końca grudnia, zaś wykonane prace z metryczkami i protokołem do 20 lutego 2015 roku na adres:  Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1, 15-029 Białystok, z dopiskiem „KONKURS”
Konkurs promuje edukację historyczną wśród dzieci i młodzieży. Jest lekcją patriotyzmu oraz sposobem upamiętnienia postaci historycznych, które swoim życiem pokazały, jak ważne jest umiłowanie ojczyzny. Odzyskanie przez Polskę niepodległości to jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszych dziejach Polski, które ukształtowało następne pokolenie walczące za swój kraj w czasie II wojny światowej. Konkurs promuje postawę szacunku dla przeszłych pokoleń ukazując, jak cenną wartością jest wolność i niepodległość, o którą walczyli. Uczy także młodzież, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze, a o dobro ojczyzny trzeba dbać na co dzień. Konkurs kształtuje postawę szacunku, tolerancji oraz poszanowania podstawowych praw człowieka i wolności. W obecnym świecie, w którym relatywizuje się wiele wartości, ukazanie młodzieży czym jest patriotyzm i miłość do Ojczyzny stanowiło jedną z inspiracji przygotowania tego konkursu.

Gala finałowa zaplanowana jest na kwiecień 2015.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!!
NA NAJLEPSZYCH CZEKAJĄ BARDZO ATRAKCYJNE NAGRODY RZECZOWE !!!!
(m.in. sprzęt elektroniczny- aparaty fotograficzne, głośniki, radiomagnetofony, odtwarzacze dvd, dyski o pojemności 750GB, gry edukacyjne, albumy i publikacje historyczne, plecaki i mnóstwo innych fajnych niespodzianek; także dla nauczycieli przygotowujących uczniów do Konkursu!!!)

* Sponsorem Głównym i fundatorem bardzo cennych nagród w tegorocznej edycji jest:
SKOK Chmielewskiego w Lublinie
* Patronaty i instytucje wspierające oraz fundujące pozostałe nagrody:
- Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie (instytucja Ministerstwa Kultury)
- Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Jarosław Dworzański
- Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski
- Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku,
- Muzeum Historii Polski w Warszawie,
- Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku,
- Archiwum Państwowe w Białymstoku
- Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” oddział w Białymstoku
- Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku
- Wydawnictwo NOWA ERA z Warszawy
- Wydawnictwo „Bellona” z Warszawy
- sieć kin „HELIOS”
- Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku,
- Solidarność Oświatowa w Białymstoku
- ogólnopolska telewizja TVP „HISTORIA”
- TVP Białystok