Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
26 lis 2014 Wyniki rekrutacji na studia wyższe w Polsce

Oto najnowsza informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotycząca wyników rekrutacji na studia wyższe w Polsce w roku akademickim 2014/2015 – w krótkiej 7 slajdowej prezentacji.
W ciągu ostatnich 4 lat liczba kandydatów do szkół wyższych w Polsce ogółem zmniejszyła się o 20,9 %, do uczelni publicznych o 16,5% , do uczelni niepublicznych o 33,7% ….. http://wwsi.edu.pl/upload/large/Najpopularniejsze_kierunki_studiow_23_11_2014.pdf
Krystyna Ratasiewicz