Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
26 lis 2014 Wykłady na Politechnice

1
W listopadzie uczniowie klas IIId, IIIc i IIc pod opieką nauczyciela geografii Pani Joanny Kamockiej uczestniczyli w wykładach na Politechnice Białostockiej na Wydziale Zarządzania. Wykład o tematyce „Innowacyjność jako główny czynnik rozwoju gospodarek i przedsiębiorstw” przeprowadziła dr hab. Elżbieta Szymańska. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach odpowiadając na pytania prowadzącej. Zajęcia uatrakcyjniła obecność studentów. Na koniec nasi uczniowie zostali oprowadzeni po terenie wydziału i mieli okazję zwiedzić pomieszczenia wykładowe i laboratoryjne Politechniki. Mamy nadzieję na kontynuację współpracy.
Joanna Kamocka
3

2