Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
13 lis 2014 ZWIEDZAMY KRYPTY

Tradycyjnie, jak każdego roku, swoją ogromną wiedzą związaną z odkryciem krypt dzieli się z klasą I h, I c ks. prałat Antoni Lićwinko.
W kryp­tach jest m.​in. po­cho­wa­ny pierw­szy Me­tro­po­li­ta Bia­ło­stoc­ki abp Edward Ki­siel, bi­skup die­ce­zji miń­sko-mo­hy­lew­skiej Edward Ropp, ale także jest tam trum­na żony fun­da­to­ra Bia­łe­go­sto­ku het­ma­na Jana Kle­men­sa Bra­nic­kie­go – Iza­be­li z Po­nia­tow­skich Bra­nic­kiej.
Krypty znajdują się w tzw. białym kościółku przy kościele pw.Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Rok budowy przypada na lata 1617-1626. Same krypty najprawdopodobniej są starsze niż świątynia, która stoi w miejscu dawnego drewnianego kościółka. W podziemiach znajduje się ponad dwadzieścia trumien. Znaczna część z nich nie jest zidentyfikowana.
Kryp­ty są nie­do­stęp­ne na co dzień. Bar­dzo rzad­ko można je oglą­dać. W tym roku otwarto je dla zwiedzających 3 listopada po wieczornej Mszy św.
Helena Maksiewicz, Beata Gołub