Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
07 lis 2014 Wyjazd studyjny na Białoruś 23-26.10.2014

W dniach 23-26 października 2014 roku uczniowie klasy II a – Alicja Abramowicz, Tomasz Baluk, Julita Zawadzka pod opieką pani Anny Kietlińskiej i Joanny Radziwońskiej uczestniczyli w wyjeździe studyjnym na Białoruś zorganizowanym przez Stowarzyszenie Edukacji i Dialogu „Frontis et Futura” we współpracy z Wydziałem Historyczno–Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku w ramach projektu „80 km niepamięci – spotkania z historią pogranicza polsko–białoruskiego”. Głównym celem projektu jest nawiązanie współpracy między młodzieżą ze szkół średnich i wyższych z Polski i Białorusi, wspólne poznawanie historii pogranicza i w miarę możliwości rozprawianie się z wieloma stereotypami.
Podczas pobytu na Białorusi zwiedziliśmy Grodno, byliśmy w muzeum Elizy Orzeszkowej i na zamku. Następnego dnia uczestniczyliśmy w objeździe historycznym śladami polskości tych terenów, zobaczyliśmy ruiny polskich dworków szlacheckich, kościołów, zapaliliśmy znicze na grobach powstańców styczniowych w Indurze, Porozowie, Jeziorach, oddaliśmy hołd uczestnikom wojny 1920 na cmentarzu wojskowym w Wołkowysku. Naszymi przewodnikami byli pan Józef Porzecki – historyk oraz Konsul Honorowy RP w Grodnie pan Andrzej Chodkiewicz.
Podczas wyjazdu mieliśmy okazję do ciekawych rozmów, wspólnej zabawy i pracy. W konsulacie razem z grupą białoruską uczestniczyliśmy w warsztatach na których rysowaliśmy mapę mentalną Grodna dużo się ucząc i świetnie się przy tym bawiąc.
Joanna Radziwońska

W Grodnie
1

2

3

4

5a

6a

7a
Warsztaty historyczne w Konsulacie RP w Grodnie

5

6

7

8
Śladami polskości
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18