Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
28 paź 2014 Jubileusz 65-lecia III LO

1Pani Dyrektor Małgorzata Górniak

Czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia
K. K. Baczyński

Vivat akademia, vivat profesores!
To już 65 lat, jak przy ulicy Pałacowej, w samym centrum miasta, trwa i rozwija się szkoła, którą zna kilka pokoleń białostoczan. Od 1949 roku mury szkolne opuściła już znaczna gromada uczniów. dzisiejsi licealiści to często pokolenie wnucząt, bo wśród współczesnych uczniów ‚Trójki” znajdują się i tacy, których dziadkowie i rodzice w przeszłości swoje losy związali ze Szkołą. Tegoroczna uroczystość Święta Szkoły stała się okazją do spotkania jubileuszowego, w którym, oprócz szkolnej społeczności, brali również absolwenci, rodzice oraz goście z wielu białostockich instytucji, sympatyzujących z naszą szkołą.
Wśród honorowych gości znaleźli się rozpoznawalni dziś w województwie podlaskim absolwenci III LO, pani prof. Barbara Kudrycka – Posłanka do Parlamentu Europejskiego oraz Wojewoda Podlaski – pan Maciej Żywno. Swoją obecnością zaszczycili nas: Jego Ekscelencja Arcybiskup Edward Ozorowski oraz dr hab.Tadeusz Truskolaski – Prezydent Białegostoku. Nie zabrakło przedstawicieli białostockiej oświaty: Kuratora Podlaskiego reprezentowała pani Wiesława Ćwiklińska,wśród gości byli rektorzy białostockich uczelni – prof. dr hab. Jacek Nikliński ( UMB), prof. dr hab. Lech Dzienis ( Politechnika Białostocka) oraz dziekani zaprzyjaźnionych wydziałów UwB. Na sali gościliśmy również liczne grono zaprzyjaźnionych ze szkołą dyrektorów białostockich szkół średnich i gimnazjów. Jubileuszowi sekundowali także nauczyciele emeryci. To oni też tworzyli tradycję i markę „Trójki”. Nie zabrakło harcerzy, bowiem historia sprzęgła Szkołę ze znakiem harcerskiego krzyża i lilijki. W dzieje liceum wpisały się drużyny „wodniaków” – 9 i 6 BDH.
Zjawiskowa Barbara i rozmarzony Krzysztof Baczyński w lirycznym walcu z „Nocy i dni” rozpoczęli część artystyczną uroczystości. Uczniowie pod kierunkiem pani Maryli Boćkowskiej w literackiej miniaturze nawiązali do losów pokolenia Kolumbów, do których należał patron Szkoły. W III LO przywoływanie pamięci Baczyńskiego i dbałość o budowanie tożsamości społeczności szkolnej stanowi istotny element wychowawczy. Pod znakiem Baczyńskiego upływa każde święto szkoły. W bieżącym roku szkolnym Samorząd pod kierunkiem pani Magdy Bartnickiej–Łętowskiej zainicjował konkurs literacki dotyczący życia i twórczości Patrona Szkoły, adresowany do młodzieży klas pierwszych. Tegoroczną edycję wygrała klasa IA, zaś mistrzyniami wiedzy o K. K. Baczyńskim zostały uczennice klasy I A – Gabriela Kulesza i Zuzanna Szymanowska oraz Martyna Kozłowska z klasy OG.
Przywiązujemy też wagę do wychowania patriotycznego i propagowania postawy społecznego zaangażowania się w pracę na rzecz drugiego człowieka. Wszystkim uroczystościom szkolnym przygląda się pan Jan Żądło, żołnierz AK, emerytowany nauczyciel, który od lat funduje dla naszych uczniów Nagrodę Dobrego Polaka, którą otrzymują najlepsi wśród społeczników.
Jubileusze to czas podsumowań i podziękowań. Tegoroczne święto okazało się wydarzeniem szczególnym w tej materii. Z rąk Prezydenta Miasta, pana Tadeusza Truskolaskiego emerytowani dyrektorzy Szkoły – prof. dr hab.Jerzy Niemiec, pan Antoni Adamski i Leonard Pawlukiewicz otrzymali pamiątkowe dyplomy i podziękowania za tworzenie w poprzednich latach pozycji Szkoły. Prezydent wyróżnił również za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej – obecną panią Dyrektor Małgorzatę Górniak oraz nauczycieli: panią Annę Kietlińską, pana Grzegorza Dąbrowskiego oraz panią Małgorzatę Kulikowską.
Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej odznaczeni też zostali: pan Adam Borysiewicz, pani Anna Cichocka i pani Elżbieta Skibniewska–Opic. Przyznano im Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymały pani Barbara Kalinowska i pani Małgorzata Kulikowska, zaś Medal Brązowy przyznano pani Sylwii Żylińskiej–Awruk. Najwyższe resortowe odznaczenia, za szczególne zasługi dla oświaty, otrzymali: pani Helena Maksiewicz, pani Justyna Ostrowska, pani Beata Parciak i pan Dariusz Rykaczewski.
Nauczycieli III LO nagrodził również Podlaski Kurator Oświaty. Nagrody Kuratora trafiły zatem do: pani Anny Awier, pani Maryli Boćkowskiej i pani Małgorzaty Tomaszewskiej.
Ogromnym wyróżnieniem jest także Nagroda Ministra Edukacji Narodowej przyznana pani Annie Wicińskiej, nauczycielowi matematyki. Pani Wicińska znalazła się również w gronie trzynastu laureatów Ogólnopolskiego Konkursu „Nauczyciel Roku 2014″, w którym otrzymała jedno z dwóch głównych wyróżnień, III LO zdobyło zaś tytuł „Szkoły na medal”.
Z okazji Jubileuszu Dyrektor Szkoły przyznał również swoje nagrody. Otrzymali je: pani Barbara Kalinowska, pani Ewa Zaniewska, pani Maria Bartnicka, pani Bożena Bogojło, pan Marek Dudzicz, pani Katarzyna Fliszkiewicz, pani Leonarda Gołębiowska, pani Beata Gołub, pan Leszek Jawor, pani Anna Karczewska, pani Aneta Klimiuk, pani Anna Krajewska, pani Grażyna Kudelska-Pasławska, pani Katarzyna Maciejuk, pani Justyna Ostrowska, pani Beata Parciak, pani Krystyna Ratasiewicz, pan Dariusz Rykaczewski, pani Małgorzata Schroeder, pani Anna Siemienkowicz, pan Kamil Zakrzewski, pani Sylwia Żylińska–Awruk.
Przeszłość i teraźniejszość III Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Białymstoku to fascynująca historia i przygoda wielu ludzi. Tworzymy je nadal, cały czas staramy się zapisać kolejne karty szkolnych kronik, ale i ludzkiej pamięci. Chcielibyśmy, aby „Trójka” zawsze miała swoją markę i to „coś”, co wyróżnia ją spośród wielu białostockich szkół. Per aspera ad astra!
Anna Kietlińska

3Martyna Konarzewska (kl. III d) w roli Basi Baczyńskiej

2Uroczystość prowadzili Kinga Truszkowska, ucz. kl. II c i Michał Ejsmont, ucz. kl. III i

4Krzysztof Krajewski (kl. III f) jako Krzysztof Kamil Baczyński i Martyna Konarzewska (kl. III d) jako Basia Baczyńska

5Martyna Konarzewska (kl. III d) jako Basia Baczyńska i Krzysztof Krajewski (kl. III f) jako Krzysztof Kamil Baczyński

6Krzysztof Krajewski (kl. III f) i Martyna Konarzewska (kl. III d)

7Miniatura artystyczna „Marzenia…”

8Krzysztof Krajewski (kl. III f) i Martyna Konarzewska (kl. III d)

9Pani Wicedyrektor Barbara Kalinowska bierze udział w inscenizacji miniatury artystycznej „Marzenia…”

10Pani Dyrektor Małgorzata Górniak bierze udział w inscenizacji miniatury artystycznej „Marzenia…”

11Zaproszeni goście: Pan Maciej Żywno Wojewoda Podlaski, pani Wiesława Ćwiklińska – Wicekurator Oświaty w Białymstoku, Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki, pani prof. dr hab. Barbara Kudrycka – Deputowana do Parlamentu Europejskiego, pan dr hab. Tadeusz Truskolaski Prezydent Miasta Białegostoku

12Pani Dyrektor Małgorzata Górniak

13Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki, pani prof. dr hab. Barbara Kudrycka – Deputowana do Parlamentu Europejskiego, pan dr hab. Tadeusz Truskolaski Prezydent Miasta Białegostoku

14Kinga Truszkowska, ucz. kl. II c

15Krzysztof Krajewski (kl. III f) jako Krzysztof Kamil Baczyński i Martyna Konarzewska (kl. III d) jako Basia Baczyńska

16Pani Dyrektor Małgorzata Górniak

17Pan dr hab. Tadeusz Truskolaski Prezydent Miasta Białegostoku wręcza pamiątkowy dyplom panu prof. dr. hab. Jerzemu Niemcowi byłemu dyrektorowi III LO

18Pan dr hab. Tadeusz Truskolaski Prezydent Miasta Białegostoku wręcza pamiątkowy dyplom panu Antoniemu Adamskiemu byłemu dyrektorowi III LO

19Pan dr hab. Tadeusz Truskolaski Prezydent Miasta Białegostoku

20Pan dr hab. Tadeusz Truskolaski Prezydent Miasta Białegostoku

21Pan dr hab. Tadeusz Truskolaski Prezydent Miasta Białegostoku wręcza Pani Dyrektor Małgorzacie Górniak pamiątkowy grawerton

22Pan dr hab. Tadeusz Truskolaski Prezydent Miasta Białegostoku otrzymuje imieninowe kwiaty od społeczności III LO

23Pani Wicedyrektor Barbara Kalinowska

24Pani prof. dr hab. Barbara Kudrycka – Deputowana do Parlamentu Europejskiego (absolwentka III LO)

25Pani prof. dr hab. Barbara Kudrycka – Deputowana do Parlamentu Europejskiego (absolwentka III LO)

26Pan Maciej Żywno Wojewoda Podlaski (absolwent III LO)

27Pan Maciej Żywno Wojewoda Podlaski (absolwent III LO)

28Pan Maciej Żywno Wojewoda Podlaski wręcza Pani Dyrektor Małgorzacie Górniak pamiątkowy grawerton

30Nauczyciele III LO nagrodzeni Medalami za Długoletnią Służbę: p. Sylwia Żylińska-Awruk, p. Małgorzata Kulikowska, p. Elżbieta Skibniewska-Opic, p. Anna Cichocka, p. Adam Borysiewicz oraz p. Wicedyrektor Barbara Kalinowska

31Pan Maciej Żywno Wojewoda Podlaski przypina Medal za Długoletnią Służbę p. Adamowi Borysiewiczowi

32Pan Maciej Żywno Wojewoda Podlaski oraz nauczyciele uhonorowani Medalami za Długoletnią Służbę: p. Sylwia Żylińska-Awruk, p. Małgorzata Kulikowska, p. Wicedyrektor Barbara Kalinowska, p. Elżbieta Skibniewska-Opic, p. Anna Cichocka, p. Adam Borysiewicz

34Pani Wiesława Ćwiklińska – Wicekurator Oświaty w Białymstoku

35Pani Wiesława Ćwiklińska – Wicekurator Oświaty w Białymstoku wręcza Pani Dyrektor Małgorzacie Górniak pamiątkowy grawerton

36Pani Wiesława Ćwiklińska – Wicekurator Oświaty w Białymstoku wręcza Medal Komisji Edukacji Narodowej p. Helenie Maksiewicz

37Pani Wiesława Ćwiklińska – Wicekurator Oświaty oraz nauczyciele III LO odznaczeni Medalami Komisji Edukacji Narodowej: p. Dariusz Rykaczewski, p. Beata Parciak, p. Justyna Ostrowska, p. Helena Maksiewicz

38Pani Anna Wicińska – wyróżniona Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej oraz zdobywczyni wyróżnienia w konkursie Nauczyciel Roku 2014

39Pani Dyrektor Małgorzata Górniak wręcza nagrodę Dyrektora Szkoły panu Leszkowi Jaworowi

40Pani Dyrektor Małgorzata Górniak wręcza nagrodę Dyrektora Szkoły pani Anecie Klimiuk

41Pani Dyrektor Małgorzata Górniak wręcza nagrodę Dyrektora Szkoły pani Krystynie Ratasiewicz

42W imieniu nauczycieli wyróżnionych nagrodą Dyrektora Szkoły głos zabiera p. Maria Bartnicka

43Nauczyciele III LO wyróżnieni nagrodą Dyrektora Szkoły

45Nauczyciele III LO wyróżnieni nagrodą Podlaskiego Kuratora Oświaty: p. Małgorzata Tomaszewska, p. Anna Awier, p. Maryla Boćkowska oraz Pani Wiesława Ćwiklińska – Wicekurator Oświaty w Białymstoku

46W imieniu nauczycieli III LO, którzy są absolwentami naszej szkoły głos zabiera pani Wicedyrektor Ewa Zaniewska

47Pani Anna Kietlińska, p. hm. Andrzej Bajkowski oraz uczniowie III LO

48Pani Renata Buzuk – emerytowana nauczycielka historii III LO

49Ksiądz Prałat Antoni Lićwinko, p. prof. dr. hab. Jerzy Niemiec, p. Antoni Adamski

50Pani Maria Bartnicka wręcza nagrody uczennicom, które zwyciężyły w konkursie wiedzy o życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – patrona naszej Szkoły

51Uczennice, które zwyciężyły w konkursie wiedzy o życiu i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – patrona naszej Szkoły

52Pani Dyrektor Małgorzata Górniak oraz p. Jan Żądło – fundator Nagrody Dobrego Polaka

53Pani Dyrektor Małgorzata Górniak oraz p. Jan Żądło – fundator Nagrody Dobrego Polaka

54Pani Dyrektor Małgorzata Górniak oraz p. Jan Żądło – fundator Nagrody Dobrego Polaka

55Karolina Sętorek, ucz. kl. III h

56Karolina Sętorek, ucz. kl. III h wykonuje utwór „Sur le pont d’Avignion” K. K. Baczyńskiego

57Pani Dyrektor Małgorzata Górniak dziękuje sponsorowi uroczystości firmie PZU

58Pani Dyrektor Małgorzata Górniak dziękuje sponsorom uroczystości

59Część nieoficjalna uroczystości

60Tort okolicznościowy

61Spotkanie okolicznościowe

62Spotkanie okolicznościowe

63Pan Wojciech Jankowski i pani Halina Markowska

IMG_0904Spotkanie okolicznościowe

64Jakub Czarniecki – absolwent III LO i Rafał Niewiński, ucz. kl. III h – zdobywcy I miejsca na zawodach robotów w Wiedniu

65Spotkanie okolicznościowe

66P. Maria Bartnicka, p. Iwona Wierzbicka i Pani Dyrektor Małgorzata Górniak

1Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki

2Ksiądz Henryk Żukowski – Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP

3Pani Dyrektor Małgorzata Górniak, p. Małgorzata Łupińska, p. Wicedyrektor Barbara Kalinowska, p. Ewa Bogusz-Durczak, p. Beata Gołub

5P. Barbara Majewska – nauczycielka języka francuskiego

6Poczet sztandarowy III LO: Patrycja Michalczuk, kl. II a, Marcin Chomicki, kl. III g, Emilia Bielecka, kl. III i

7Michał Jagiełło, ucz. kl. III h

8Ksiądz Proboszcz Henryk Żukowski

9Pani Dyrektor Małgorzata Górniak

10P. Ewa Bogusz-Durczak – psycholog szkolny

11P. Małgorzata Łupińska – nauczycielka biologii

12Kazanie wygłosił Ksiądz Proboszcz Henryk Żukowski

13Schola, w skład której wchodzą uczniowie kl. II g, III a, III h i III i

14Schola

15Schola

16Poczet sztandarowy III LO: Patrycja Michalczuk, kl. II a, Marcin Chomicki, kl. III g, Emilia Bielecka, kl. III i

17Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki, Ksiądz Proboszcz Henryk Żukowski

18Sakrament Eucharystii

19Pani Dyrektor Małgorzata Górniak

20Ksiądz Proboszcz Henryk Żukowski i Pani Dyrektor Małgorzata Górniak

21Pani Dyrektor Małgorzata Górniak składa podziękowania Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupowi Edwardowi Ozorowskiemu Metropolicie Białostockiemu

22Uczennice III LO

23Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki

1Molebień w Katedralnej Cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy

2Poczet sztandarowy III LO

3Pani Dyrektor Małgorzata Górniak, p. Mirosław Martynowicz, p. Bożena Bogojło

4Księża celebrujący nabożeństwo

5Ks. mitrat Mikołaj Podolec i ks. protoprezbiter Mirosław Filimoniuk

6Księża celebrujący nabożeństwo

7Księża celebrujący nabożeństwo

8Ks. protoprezbiter Mirosław Filimoniuk

9Pani Dyrektor Małgorzata Górniak składa podziękowanie za odprawione nabożeństwo ks. protoprezbiterowi Mirosławowi Filimoniukowi

10Pani Dyrektor Małgorzata Górniak składa podziękowanie za odprawione nabożeństwo ks. protoprezbiterowi Mirosławowi Filimoniukowi

11Pan Mirosław Martynowicz, Pani Dyrektor Małgorzata Górniak, ks. protoprezbiter Mirosław Filimoniuk

Fot. Katarzyna Maciejuk