Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
27 paź 2014 Konferencja Scientix w Brukseli 2014

sc1
„Technologia sama w sobie nie przekształci praktyki nauczania. Każdy proces transformacji musi być wynikiem strategii i wizji, a społeczność nauczania – siłą napędową zmian.”
Marc Durano
Ponad 500 nauczycieli, badaczy, naukowców, przedstawicieli stref biznesowych i innych zainteresowanych z całego świata spotkało się w miniony weekend na Konferencji Scientix w Brukseli, aby dyskutować o aktualnych wyzwaniach dla nauczania przedmiotów ścisłych w Europie i świecie. W konferencji ze strony Polski uczestniczyło 16 osób, III LO w Białymstoku reprezentowały Pani Dyrektor Małgorzata Górniak i Pani Anna Wicińska.
Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał prof. José Mariano Gago – były minister nauki, techniki, społeczeństwa informacyjnego i szkolnictwa wyższego Portugalii (1995-2002; 2005-2011) – specjalista w dziedzinie fizyki doświadczalnej wysokich energii w Instituto Superior Técnico w Lizbonie. Wykłady programowe wygłosili Ewald Breunesse, kierownik ds. przemian energetycznych (Manager Energy Transitions) w Shell Netherlands oraz Amber S. Gell, specjalistka ds. techniki rakietowej i projektantka statków kosmicznych w Lockheed Martin i NASA.
Konferencja Scientix uaktywniła współpracę pomiędzy szkołami i nauczycielami, szkołami a przemysłem, nauczycielami i naukowcami. Stworzyła okazję do komunikacji w różnych językach obcych, pozwoliła na integrację umysłów ścisłych różnych krajów, a jednocześnie sprawdzenie zdobytych dotychczas kompetencji na własny użytek – w naturalnym procesie komunikacji. Jest fundamentem pod budowę środowiska wspierającego efektywne nauczanie przedmiotów ścisłych w Europie.
Anna Wicińska
sc2
201410253270

201410253268