Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
24 paź 2014 Olimpiada Języka Angielskiego 2014

W celu wsparcia uczniów przygotowujących się do zawodów I stopnia (szkolnych) organizatorzy przygotowali pakiet informacyjno-treningowy przesyłany pocztą elektroniczną.
Uczniowie, którzy chcieliby otrzymać taki pakiet proszeni są o przesłanie na adres: pakiet@wsjo.pl e-maila o treści: „Zamawiam pakiet”.
Zamówione pakiety przesłane zostaną bezpośrednio na ich adresy e-mail.
Jednocześnie, do uczniów, którzy zamówią pakiety, przesyłane będą na ich adresy e-mail wszelkie informacje dotyczące przebiegu Olimpiady i ich udziału w niej.
Iwona Waszczuk