Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
26 cze 2009 Uroczystość podsumowująca XXII Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej – dwóch laureatów z III LO

29 maja 2009 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się uroczyste zakończenie XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Sekretarz Stanu Elżbieta Suchocka-Roguska spotkała się z laureatami XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, ich opiekunami naukowymi, dyrektorami szkół oraz sponsorami.
Uroczyste wręczenie nagród laureatom w sali Kolegialnej MF poprzedziły wystąpienia organizatorów i sponsorów podsumowujące osiągnięcia XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Wśród nagrodzonych byli dwaj nasi uczniowie. Piotr Sieliwonik uczeń klasy III c, zajął VI miejsce w zawodach centralnych olimpiady i uzyskał tytuł laureata XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Natomiast uczeń kl. III c Mateusz Niewiński zajął XIII miejsce i zdobył tytuł laureata, a także wygrał konkurs o nagrodę specjalną Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami za napisanie najlepszego, ciekawego i nieszablonowego eseju na temat rynku funduszy inwestycyjnych oraz zdobył wyróżnienie Polskiej Izby Ubezpieczeń za pracę konkursową z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.
Uroczystość podsumowująca XXI Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej zakończyła się wizytą laureatów i ich nauczycieli na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie połączoną ze spotkaniem z członkiem Zarządu GPW.