Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
08 paź 2014 V Kongres Młodych Matematyków Polskich 2014

kongres
Uczniowie z klasy III b Michał Goworko, Piotr Czajkowski i Damian Hajduczenia reprezentowali województwo podlaskie na V Kongresie Młodych Matematyków Polskich, który odbył się w dniach 18-21 września 2014 roku na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Organizatorami Kongresu był Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk. Głównym celem Kongresu było umożliwienie uzdolnionym matematycznie uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski bezpośredniego kontaktu z wybitnymi naukowcami oraz koleżankami i kolegami z innych szkół.
Kongres zgromadził blisko 600 osób. W opiniach uczestników był on wyjątkowym wydarzeniem matematycznym dla wszystkich, dla których matematyka jest prawdziwą pasją. W Kongresie uczestniczyło 450 uzdolnionych matematycznie uczniów z całej Polski. Uczestnikami Kongresu byli uczniowie wytypowani przez wszystkie kuratoria oświaty w Polsce, uczniowie rekomendowani przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci i Zarząd Główny Olimpiady Matematycznej oraz samodzielnie zarejestrowani laureaci olimpiad i konkursów matematycznych rekomendowani przez swoich opiekunów naukowych.
Uczestnicy Kongresu mieli możliwość wysłuchania ciekawych wykładów wygłoszonych przez wybitnych matematyków polskich oraz zaprezentowania swoich referatów. Młodzi matematycy brali udział w grach, turniejach, warsztatach i konkursach specjalnie dla nich przygotowanych.
Oprócz naszych uczniów województwo podlaskie reprezentowali uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego z Białegostoku i I Liceum Ogólnokształcącego z Łomży.
Joanna Perkowska