Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
29 maj 2009 Roztrzygnięcie konkursu „MÓJ WSZECHŚWIAT”

W dniu 25 maja 2009 roku dokonano przeglądu i oceny prac nadesłanych na konkurs „Mój Wszechświat”. Do konkursu zgłoszono ogółem 236 prac fotograficznych i plastycznych 55 autorów – uczniów szkół ponadgimnazjalnych miasta Białegostoku. Do wystawy pokonkursowej zaakceptowano 108 prac 47 autorów. Przyznano trzy główne równorzędne nagrody:
1. Aleksandra Kalina – III Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku za całość prac plastycznych: „Buszujący w zbożu”, „Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia”, „Droga do nikąd”, „Moja pani Wierzba”, „Perspektywa”.
2. Natalia Łowicka – III Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku za zestaw fotografii: „Papierowe ptaki”, „Błyskawicą malowane”, „4 : 13 p.m.”, „Inne spojrzenie”.
3. Żdanuk Agnieszka – Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku, pracownia fotografii Kazimierza Jankowskiego – za fotografię „Do nieba nie chodzę”.
Ponadto przyznano wyróżnienia autorom:
1. Borzym Adrian – MDK w Białymstoku, pracownia fotografii Kazimierza Jankowskiego za fotografie: „Poranne mgły”, „Przed burzą”.
2. Dubicki Adrian – X LO w Białymstoku za zdjęcie „Częściowe zaćmienie Słońca”.
3. Jabłońska Adela – III LO im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku za fotografie: „Mikrokosmos”, „La luna”.
4. Krasnodębska Aleksandra – MDK w Białymstoku, pracownia fotografii Kazimierza Jankowskiego za prace: „Groza nieba”, „Mglisty świat”.
5. Makarczuk Joanna – III LO im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku za fotografię „Mój wszechświat”.
6. Prokopowicz Katarzyna – MDK w Białymstoku, pracownia fotografii Kazimierza Jankowskiego za pracę „Oddaj się chwili”.
7. Rafałko Joanna – III LO im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku za fotografię „Droga ku Utopii”.
8. Szeszko Ewelina – VII LO w Białymstoku za fotografię „Kropla”
9. Wiazowska Anna – III LO im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku za fotografię „Feeria barw”.
10. Wujek Paula – MDK w Białymstoku, pracownia fotografii Kazimierza Jankowskiego za fotografię „Żródło życia”.
11. Ćwiek Małgorzata – III LO im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku za pracę plastyczną „Żyję wszechświatem”.

Do wystawy pokonkursowej zaakceptowano niżej wymienionych autorów:
1. Andruszkiewicz Grzegorz VII LO 1 praca
2. Baszkiewicz Anna III LO 3 prace
3. Bołdak Dominika XIII LO 2 prace
4. Borzym Adrian MDK 2 prace
5. Bugajny Adrianna III LO 3 prace
6. Danielak Monika Elżbieta VI LO 2 prace
7. Dulewicz Maciej MDK 1 praca
8. Dubicki Adrian X LO 2 prace
9. Dunda Mariusz III LO 4 prace
10. Gilewski Grzegorz MDK 2 prace
11. Gołaszewski Krzysztof Z. Szk. Elektr. 3 prace
12. Grabowska Justyna X LO 1 praca
13. Grzybko Małgorzata X LO 2 prace
14. Jabłońska Adela III LO 2 prace
15. Karpowicz Sylwia III LO 3 prace
16. Kicman Aleksandra VII LO 1 praca
17. Klimowicz Kamila III LO 2 prace
18. Kołcz Dawid Z. Szk. Elektr. 3 prace
19. Kotelczuk Konrad Z. Szk. Elektr. 3 prace
20. Kozłowska Magdalena Maria III LO 3 prace
21. Krasnodębska Aleksandra MDK 2 prace
22. Łowicka Natalia III LO 6 prac
23. Makarczuk Joanna III LO 1 praca
24. Hanna Marcinkiewicz III LO 2 prace
25. Markowska Diana X LO 3 prace
26. Postołowicz Anna III LO 2 prace
27. Popielska Magdalena Teresa III LO 4 prace
28. Prokopowicz Katarzyna MDK 3 prace
29. Pulwin Angelika VII LO 1 praca
30. Rafałko Joanna III LO 3 prace
31. Rogowska Katarzyna VII LO 1 praca
32. Roszko Justyna X LO 1 praca
33. Rycewicz Kinga MDK 1 praca
34. Skorupska Marta III LO 2 prace
35. Szczech Edyta VII LO 1 praca
36. Szczepański Krzysztof III LO 2 prace
37. Szeszko Ewelina VII LO 2 prace
38. Wasilczuk Marta X LO 1 praca
39. Wiazowska Anna III LO 5 prac
40. Wilczewska Barbara III LO 2 prace
41. Woronowicz Magdalena III LO 2 prace
42. Wujek Paula MDK 3 prace
43. Zych Elżbieta VII LO 1 praca
44. Żdanuk Agnieszka MDK 3 prace
45. Ćwiek Małgorzata III LO 1 praca (plastyka)
46. Kalina Aleksandra III LO 5 prac (plastyka)
47. Prokop Izabela III LO 1 praca (plastyka)
Jury gratuluje organizatorom niniejszego konkursu i zachęca do jego kontynuacji w następnych latach. Fotografowanie zadanych tematów zmusza do świadomego działania, rozwija twórcze myślenie i zapobiega pospolitemu bezmyślnemu „pstrykaniu” zdjęć. Jury akceptując prace do wystawy pokonkursowej oceniało je dość liberalnie aby zachęcić młodzież do fotografowania i śmielszego podejmowania dalszych prób twórczego działania.
Jury w składzie:
1. Jerzy Fedorowicz – fotografik
2. Adam Ślefarski – plastyk
3. Wiktor Wołkow – fotografik