Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
03 paź 2014 XIX Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności
- etap szkolny

Zapraszam do udziału w XIX Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności.
Etap szkolny odbędzie się 7 listopada 2014 r.
Temat przewodni olimpiady „Bezpieczeństwo żywności i żywienia”
1. Pojęcie bezpieczeństwa żywności i żywienia.
2. Mikrobiologiczne i inne biologiczne zanieczyszczenia żywności.
3. Chemiczne i fizyczne zanieczyszczenia żywności oraz substancje dodatkowe.
4. Sposoby zapobiegania zatruciom i zakażeniom pokarmowym.
5. Rola i zadania służb sanitarnych w przeciwdziałaniu zatruciom pokarmowym i chorobom zakaźnym oraz terroryzmowi żywnościowemu.
6. Niezbilansowanie diety czyli żywienie niezgodne z normami.
7. Alergie i nietolerancje pokarmowe.
8. Żywność genetycznie modyfikowana.
9. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym i zakładach gastronomicznych.
10. Prawna i instytucjonalna ochrona konsumentów przed zagrożeniami zawiązanymi z żywnością i żywieniem.
Chętni uczniowie proszeni są o zgłoszenie udziału do 31 października do p. Małgorzaty Łupińskiej
Małgorzata Łupińska