Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
30 wrz 2014 Stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie 2014

Informujemy, że można ubiegać się o Stypendium
w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie

w terminie do 31 października 2014r.
Szczegóły na stronie: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/kultura/stypendia_marszalka /dla uczniow uzdilnionych_artystycznie/

Uczniowie ubiegający się o stypendium proszeni są o dostarczenie wniosków w wersji elektronicznej wraz z załącznikami potwierdzającymi osiągnięcia artystyczne do gabinetu pedagoga/psychologa
do dnia 27 października 2014r.