Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
29 wrz 2014 Spotkanie z p. Anną Krentowską

1
W ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi uczniowie klas drugich o profilu biologiczno-chemicznym (2E i 2F) uczestniczyli w zajęciach pt.: Zrozumieć nowotwory głowy i szyi. Spotkanie przygotowała i prowadziła p. Anna Krentowska, studentka 6-roku Wydziału Lekarskiego działająca w Kole Naukowym przy Klinice Onkologii UMB.
Grażyna Kudelska-Pasławska
2
2a
3
4
5
fot. Katarzyna Maciejuk