Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
29 wrz 2014 Przetarg na sklepik szkolny

Dyrektor Zespołu Szkół  Ogólnokształcących Nr 3 w Białymstoku, ul. Pałacowa 2/1  podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 29 września 2014 r. do dnia 20 października 2014 r. Wykaz Nr 1/2014 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białystok, pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białymstoku przeznaczonej do najmu w trybie przetargu pisemnego powierzchni 47,6m2 z przeznaczeniem na sklepik szkolny. Oferty należy składać w siedzibie szkoły ( sekretariat) w terminie do dnia 21 października 2014 r. do godz. 10.00. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 21 października 2014 r. o godz. 10.30. w gabinecie dyrektora szkoły. Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu przetargu można uzyskać w siedzibie szkoły, oraz pod nr tel. 85  741 60 33

Materiały przetargowe do pobrania ze strony szkoły: www.3lo.bialystok.pl

Z regulaminem przetargu i postawieniami przyszłej umowy można zapoznać się w sekretariacie szkoły.

Regulamin przetargu (pdf)

Informacja o wyborze oferty