Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
19 maj 2009 XIV edycja „Ośmiu Wspaniałych” – 2009

Anna Dolińska, uczennica naszej szkoły została laureatką XIV Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Ten niezwykły konkurs nagradza młodych ludzi szczególnie zaangażowanych na rzecz różnorodnej pomocy drugiemu człowiekowi. Gratulujemy, Aniu!!!
Ania Dolińska jest wolontariuszką od trzech lat. Dwa razy w tygodniu pomaga w prowadzeniu zajęć z dorosłymi osobami niepełnosprawnymi w stowarzyszeniu „MY DLA INNYCH”. Klub znajduje się przy Szkole Podstawowej nr 44 przy ul. Rumiankowej. Zajęcia odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku od godziny 16 do 18 (Ania uczestniczy w zajęciach dwa razy w tygodniu ze względu na zaangażowanie w wiele innych działań).
Aktualnie Ania uczestniczy w projekcie „Klubowiszcza” (zajęcia z aerobiku, tańca, gotowanie, zajęcia z psychologiem, spotkania z ciekawymi ludźmi)
Jako wolontariusz Ania pomaga w prowadzeniu zajęć, a także samodzielnie zajmuje się grupą. „Wolontariat jest według mnie bardzo kształcący i zachęcam wszystkich do tego typu spędzania wolnego czasu” – mówi Ania.