Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
19 maj 2009 Zawody III stopnia (centralne) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – 2009

28 i 29 marca 2009 r. w Jachrance koło Warszawy odbyły się zawody III stopnia (centralne) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, w których uczestniczyli dwaj uczniowie naszej szkoły. Myślą przewodnią tej edycji olimpiady było „Środowisko naturalne w procesie gospodarowania”.
W trakcie zawodów uczestnicy Olimpiady odpowiadali na pytanie opisowe o charakterze ogólnym oraz pytanie uwzględniające preferencje sponsora (do wyboru z 3 propozycji). Ponadto rozwiązywali zadanie analityczne sprawdzające umiejętność interpretacji zjawisk i tendencji obserwowanych w gospodarce oraz 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru.
Do części ustnej egzaminu – w drugim dniu zawodów – przystąpili tylko ci uczestnicy, którzy z części pisemnej uzyskali minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury zawodów. Każdy uczestnik podczas części ustnej egzaminu odpowiadał na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań oraz prezentował wskazany przez jury jeden z trzech wcześniej zadanych tematów.
W efekcie zmagań finałowych nasi uczniowie zdobyli tytuły Laureatów: VI miejsce w Polsce – Piotr Sieliwonik z kl. III C, a XIII – Mateusz Niewiński z kl. III C. Dodatkowo podczas centralnych zawodów odbyły się dwa konkursy o nagrodę specjalną, które stanowią wyraz ścisłych związków pomiędzy praktyką gospodarczą a Olimpiadą. Konkurs o nagrodę specjalną Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami wygrał Mateusz Niewiński za napisanie najlepszego, ciekawego i nieszablonowego eseju na temat rynku funduszy inwestycyjnych. Natomiast za pracę konkursową z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, której fundatorem była Polska Izba Ubezpieczeń Mateusz Niewiński zdobył wyróżnienie.
W trakcie zawodów centralnych, niezależnie od rywalizacji olimpijskiej, młodzieży i ich opiekunowie uczestniczyli w dwóch wykładach. Jeden z nich wygłosił prof. dr hab. Grzegorz W. Kołodko nt. „Dokąd zmierza świat i Polska?”. Zaś w sobotni wieczór został zorganizowany koncert promujący XXII Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej i kształtowanie właściwych postaw ekologicznych.