Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
22 wrz 2014 SUKCES STEPHENA NA 11. SESJI SELEKCYJNEJ EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT POLAND

Nasza delegacja - p. Iwona Waszczuk, Kinga Truszkowska, Stephen Morawski, Bartosz Świeńciński, Marcin Zinówko

Nasza delegacja – p. Iwona Waszczuk, Kinga Truszkowska, Stephen Morawski, Bartosz Świeńciński, Marcin Zinówko


W dniach 12-15 września 2014 roku odbyła się w Białymstoku 11. Sesja Selekcyjna EYP Poland (Europejskiego Parlamentu Młodzieży). Spotkanie zgromadziło około 90. uczestników z całej Polski.
Spotkania EYP Poland odbywają się według sprawdzonego formatu, stosowanego przez wszystkie siostrzane organizacje w Europie. W pierwszej części uczestnicy poznają się oraz budują zespoły w procesie gier integracyjnych i komunikacyjnych. Następnie, symulując pracę autentycznych komisji Parlamentu Europejskiego, dyskutują nad aktualnymi problemami oraz opracowują projekt rozwiązań, tzw. rezolucję. Ostatniego dnia sesji ma miejsce Zgromadzenie Generalne, będące odwzorowaniem posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego. Wszyscy delegaci debatują wtedy wspólnie nad rezolucjami zaproponowanymi przez poszczególne komitety, by ostatecznie zadecydować drogą głosowania o ich słuszności.
Tematyka sesji w Białymstoku była związana zarówno z integracją europejską, jak i bieżącymi problemami zjednoczonej Europy. Celem sesji było również wyłonienie reprezentantów Polski na Sesje Międzynarodowe.
Naszą szkołę reprezentowała czteroosobowa delegacja w składzie: Kinga Truszkowska (klasa 2C), Stephen Morawski i Marcin Zinówko (klasa 2D) oraz Bartosz Świeńciński (Katolickie Liceum Ogólnokształcące) pod opieką p. Iwony Waszczuk. Stephen Morawski będzie reprezentował Polskę na najważniejszym dorocznym wydarzeniu EYP – Sesji Międzynarodowej w Izmirze (Turcja). Serdecznie gratulujemy i zachęcamy innych uczniów do zainteresowania się działalnością EYP.
Iwona Waszczuk
Podczas Zgromadzenia Generalnego

Podczas Zgromadzenia Generalnego


Zgromadzenie Generalne w Sali Kolumnowej Pałacu Branickich

Zgromadzenie Generalne w Sali Kolumnowej Pałacu Branickich


Głosowanie nad rezolucją

Głosowanie nad rezolucją


Stephen Morawski

Stephen Morawski


Stephen Morawski - mowa obronna dotycząca rezolucji przygotowanej przez jego komitet

Stephen Morawski – mowa obronna dotycząca rezolucji przygotowanej przez jego komitet


Kinga Truszkowska

Kinga Truszkowska


 Marcin Zinówko

Marcin Zinówko


Bartosz Świeńciński

Bartosz Świeńciński