Zapraszamy na naszą nową stronę - http://3liceum.edu.pl
______________________________________________________________________________________________________________
15 wrz 2014 Film o Panu Janie Żądło

1
11 września 2014 r. w naszej szkole realizowany był materiał filmowy o Panu Janie Żądło, który jest Fundatorem Nagrody Dobrego Polaka. Nagroda ta jest przyznawana uczniom naszej szkoły od 1999 r. Pan Jan Żądło jest człowiekiem wielkiego serca, jego pragnieniem jest wychowywanie młodzieży  w duchu patriotycznym i poszanowaniu tradycji narodowej. Nagroda jest formą pieniężnego wsparcia (z prywatnych środków finansowych Fundatora) uczniów, którzy są wzorami osobowościowymi dla swoich rówieśników. Pan Jan Żądło do dnia dzisiejszego chętnie spotyka się z młodzieżą na różnych uroczystościach szkolnych, dzieli się swoimi doświadczeniami i przeżyciami. Jest autorytetem dla młodego pokolenia.
Nagranie realizowała reporterka TVP Białystok p. Marta Kapturek-Bozik. W nagraniu udział wziął Pan Jan Żądło, Pani Dyrektor Małgorzata Górniak oraz uczniowie i absolwenci III LO, którzy zostali uhonorowani Nagrodą Dobrego Polaka: Dominika Hołdakowska, ucz. kl. II e, Paweł Kaczmarski, ucz. kl. III a, Patrycja Kownacka – absolwentka, Ewelina Rydzewska, ucz. kl. II b, Justyna Sacharewicz, ucz. kl. II h, Katarzyna Suszczyńska, ucz. kl. III a, Marta Szerakowska – absolwentka, Mateusz Zarzecki, ucz. kl. III e.

Pan Jan Żądło udziela wywiadu reporterce TVP Białystok p. Marcie Kapturek-Bozik

Pan Jan Żądło udziela wywiadu reporterce TVP Białystok p. Marcie Kapturek-Bozik


Katarzyna Suszczyńska, kl. III a, Paweł Kaczmarski, kl. III a, Justyna Sacharewicz, kl. II h, Pan Jan Żądło, Dominika Hołdakowska, kl. II e

Katarzyna Suszczyńska, kl. III a, Paweł Kaczmarski, kl. III a, Justyna Sacharewicz, kl. II h, Pan Jan Żądło, Dominika Hołdakowska, kl. II e


Mateusz Zarzecki, kl. III e, Katarzyna Suszczyńska, kl. III a, Paweł Kaczmarski, kl. III a, Justyna Sacharewicz, kl. II h, Pan Jan Żądło

Mateusz Zarzecki, kl. III e, Katarzyna Suszczyńska, kl. III a, Paweł Kaczmarski, kl. III a, Justyna Sacharewicz, kl. II h, Pan Jan Żądło


Pan Jan Żądło, Dominika Hołdakowska, kl. II e, Patrycja Kownacka – absolwentka, Marta Szerakowska – absolwentka, Ewelina Rydzewska, kl. II b

Pan Jan Żądło, Dominika Hołdakowska, kl. II e, Patrycja Kownacka – absolwentka, Marta Szerakowska – absolwentka, Ewelina Rydzewska, kl. II b


Mateusz Zarzecki, kl. III e, Katarzyna Suszczyńska, kl. III a, Paweł Kaczmarski, kl. III a, Justyna Sacharewicz, kl. II h, Pan Jan Żądło

Mateusz Zarzecki, kl. III e, Katarzyna Suszczyńska, kl. III a, Paweł Kaczmarski, kl. III a, Justyna Sacharewicz, kl. II h, Pan Jan Żądło


Pani Dyrektor Małgorzata Górniak oraz Pan Jan Żądło - Fundator Nagrody Dobrego Polaka

Pani Dyrektor Małgorzata Górniak oraz Pan Jan Żądło – Fundator Nagrody Dobrego Polaka


Tekst i fot. Katarzyna Maciejuk